Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
LAW 192 İş Hukuku Zorunlu
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
- Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 244 Muhasebeye Giriş Zorunlu
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
BBA 261 Pazarlama Yönetimi Zorunlu
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı Zorunlu
- Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 202 Örgütsel Davranış Zorunlu
BBA 364 Stratejik Pazarlama Zorunlu
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Zorunlu
BBA 210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu
BBA 245 Finansal Muhasebe Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 401 Uluslararası İşletme Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
BBA 243 Finansal Yönetim Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 2 Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 1 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 384 Yönetim Bilgi Sistemleri Zorunlu
BBA 343 İşletme Finansman Zorunlu
BBA 345 Maliyet Muhasebesi Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 3 Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 4 Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 341 Yönetim Muhasebesi Zorunlu
BBA 363 Marka Yönetimi Zorunlu
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu
- Serbest Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 5 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 491 Staj Zorunlu
BBA 402 Stratejik Yönetim Zorunlu
- Serbest Seçmeli 6 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 5 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 303 Liderlik Seçmeli
BBA 344 Denetim Seçmeli
BBA 362 Tüketici Davranışları Seçmeli
BBA 389 Dijital Dönüşüm Seçmeli
BBA 346 Uluslararası Finans Seçmeli
BBA 382 Üretim ve Operasyon Yönetimi Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 349 Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi Seçmeli
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli
BBA 365 Dijital Pazarlama Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 450 Uluslararası Muhasebe Seçmeli
BBA 416 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli
BBA 462 Satış Yönetimi Seçmeli
BBA 418 EFQM Seçmeli
BBA 203 Çok Kültürlü İş İletişimi Seçmeli
BBA 481 Proje Yönetimi Seçmeli
BBA 486 Yenilik Yönetimi Seçmeli
BBA 404 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Seçmeli
BBA 414 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli