• Türkçe
  • English

Lisans ve lisansüstü düzeyinde İşletme programımıza devam eden öğrencilerimizi, çok uluslu şirketlerin değişik seviyelerindeki kadrolarda çalışabilecek veya kendi şirketlerini kurabilecek ve yönetebilecek yetkinliklere sahip mezunlar olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Ulusal ve uluslararası iş dünyasındaki değişim değerlendirildiğinde, işletme mezunumuzun farkını hissettirebileceği bir işletme lisans eğitim modelinin önemi ön plana çıkmaktadır.

Akademik programımız, öğrencimizin; temel yönetici ve lider yetkinliklerini şekillendirmeyi hedefleyen derslerden, entellektüel ve çok kültürlü yetkinliklerini geliştirmeye odaklı ders ve uygulamalardan, ilgi alanına ve hedeflediği sektöre uygun zengin modüler derslerden oluşmaktadır.

Ayrıca paydaşlarımızla yakın işbirliği içerisinde, öğrencimizin teori ile pratiği buluşturmasına imkan sağlayacak fırsatlar yaratırken, iş simülasyonlarıyla yaşayarak öğrenme ortamlarını eğitimde kullanmakta ve staj uygulamasıyla öğrencilerin alan tecrübesi kazanmalarını sağlamaktayız.

Girişimcilik, akademik programımızın ana temasını oluşturmaktadır ve lisans ve lisansüstü programlarımızın bir odaklanma alanı olarak tanımlanmıştır. Üniversitemiz Küresel Girişimcilik Gözlem (Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) merkezinin Türkiye temsilcisidir.

Öğrencilerimiz, KOSGEB onaylı dersi başarıyla tamamlayarak, diğer koşulları da karşılamak kaydıyla KOSGEB’den kredi alma hakkını da kazabilmektedirler. Fikrini ticarileştirerek iş kurabilme güdüsü olan öğrencilerimize ilave imkanlar sunmak amacıyla, Yönetim Uygulama ve Geliştirme Merkezi (YUVAM) bünyesinde Genç Girişimci Destek Programımız da mevcuttur.

Şirket kurma odaklı girişimci yaklaşımların yanı sıra, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini, enerjisi ile kurum yararına projelere dönüştürebilme olarak tanımlanabilen kurumsal girişimcilik yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak da eğitim hedeflerimiz arasındadır.

İş dünyasına göz attığımızda; sektörel dönüşümde hizmet sektörünün ön plana çıktığı, bunun yanı sıra sanayide durağan ve tarım sektöründe de azalan bir trendin oluştuğu ve şirketlerimizin İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli dışında Anadolu’ya yayılma trendi gözlemlenmektedir. Şirket sahiplilik yapılarında artan yabancı ortaklıklar ve lisans anlaşmaları, küresel entegrasyon seviyesi yükselmiş bankacılık ve finans sektörü, uluslararası tedarik zincirleri içerisinde artan sayıda yer alan şirketler, ihracatta sanayi ürünlerinin payını son 30 yılda %10’dan %90’lara çıkarabilen sanayi sektörü, Türkiye’nin özellikle de İstanbul’un bölgesel ticaret üssü niteliği kazanması gibi hususlar değerlendirildiğinde, iş dünyamızda uluslararasılaşmanın konumu daha iyi görülebilir ve işletme eğitimimizdeki uluslararasılaşma kavramının yeri ve önemi daha iyi anlaşılabilir.

Öğrencilerimiz, üniversitemizdeki yabancı öğrenciler ile birlikte eğitim almalarının yanı sıra, değişim ve Erasmus programları ile yurt dışında staj ve eğitim alma imkanına sahiptirler. Özellikle yabancı üniversitelerle ortak olarak açılmakta olan uluslararası yaz programlarında üniversitemize önemli sayıda öğrenci gelmekte ve aynı kapsamda öğrencilerimiz yurt dışında eğitim alabilmektedirler. İş dünyasının küresel niteliğine uygun yönetici yetiştirirken, öğrencilerimizin uluslararası ölçekte kendilerini değerlendirebilmeleri ve çok kültürlü yönetim ortamlarında tecrübe kazanabilmelerinin özel bir önemi mevcuttur.

Öğrencilerimizin lisans eğitimi süresince; düşünsel modellerini geliştirebilmiş ve öğrenmeyi öğrenerek toplumun ve iş dünyasının sosyo-ekonomik değişimini yönetebilecek düzeyde yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılayabilecek yetkinliğe kavuşması hedefimizdir. Konfüçyüs’ün söylemi ile öğrencimizin; öğrenen, fakat öğrendiği halde düşünmeyen veya düşündüğü halde öğrenmeyen kişi olması yerine sürekli yeni bilgiler edinerek, eski bilgisini güncelleyebilerek, başkalarına önderlik yapabilecek mezunlar olması arzumuzdur.

Yöneticinin toplumdan kopuk olmaması ve toplum ile karşılıklı bağımlılık içinde var olması gerekliliği çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almasını önemserken aynı zamanda etik değerlerinin yüksek olması programımızın kaçınılmaz bir gerekliliğidir.

Yönetsel ve liderlik yetkinlikleriyle donanmış girişimci mezunlarının kalitesini ve başarısını kendi akreditasyonu kabul ederek, her birini yönetsel düşünme, yaratıcı problem çözme, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme becerileri ile yetiştiren ve etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmayı hedefleyen işletme bölümümüz, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile yarınlarımızın yönetici ve liderlerini toplumumuza kazandırmaya 1996 yılından beri devam etmektedir.

Mezunumuzun başarısı, akreditasyonumuzdur.