• Türkçe
  • English

İşletme Bölümünde Lisans eğitiminin yanı sıra Çift Anadal ve Yandal Programları sunulmaktadır. Üniversitenin genel politikası ile uyumlu olarak çift anadal ve yandal eğitimi olanağı karşılıklı olarak yönetmelikte belirlendiği şekilde sağlanır. Çift anadal programını başarı ile bitiren öğrenciler “İşletme Bölümü” ünvanının yanı sıra, ikinci anadalda da diploma almaya hak kazanır.

İşletme bölümünün ayrıca University of North Carolina Wilmington ile çift diploma anlaşması bulunmaktadır.

Kalite Yönetimi Sertifika Programımız, Yeditepe Üniversitesi ve KalDer tarafından, üniversiteler ile yapılan işbirliği doğrultusunda önemli ve fark yaratacak bir sertifika programı olarak geliştirilmiştir. İşletmelerin kalite bölümlerinin yönetiminde veya genel yönetimde yer almak isteyen tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamındaki tüm dersler teorik ve uygulamalı olarak Yeditepe akademisyenleri ve KalDer eğitmenleri desteği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda açılan 3 seçmeli dersi alan ve başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sertifika hakkına sahip olmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM), kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinlerarası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek üniversite ile iş dünyası ilişkilerini geliştirmek ve üniversiteye kaynak yaratmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç ile paydaşlarımız ile gelenekselleşen Konferanslar (YIRCoBs, YIRCoF) , Girişimcilik Seminerleri ve  Misafir Yönetici Konferansları düzenlenmektedir.

Aşağıdaki bağlantılardan bölümümüzün sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz;