Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin kamu yönetimi ve unsurları hakkında genel bir bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Kamu yönetiminin kavramsal çerçevesini anlatır ve elemanlarını tanımlar. Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıklarının altını çizerek, örgütsel yapı ve karakteristikleri bakımından kamu kurumlarını ve işleyişlerini karşılaştırmalı olarak analiz eder. Kamu yönetiminin ayrı bir çalışma alanı olarak doğuşu ve gelişimi, kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkileri, kamu yönetiminde temel paradigma değişiklikleri, kamu ypolitikalarında amaçların saptanması, karar verme ve politika belirlenmesi, planlama gibi konular işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kamu kavramı ile halkın iradesi, demokrasi ve iktidar arasındaki tarihsel gelişimi açıklar. İdare ve örgütsel sistemler üzerinde durur.

 

1,5

1,2,3

A

 

Kamu yönetimi teorilerini bilir ve özetler.

 

1,5

1,2,3

A

 

 

Kamu yönetiminin gelişimi, ayrı bir çalışma alanı olması sürecini açıklar.

1,10

 

1,2,3

A

 

Bürokrasinin gelişimini gözlemler

 

1,13

1,2,3

A

 

Kamu ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumlar ve karşılaştırır

12

1,2,3

A

Türkiye’deki kamu yönetimi sistemini inceler.  

1,5

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse genel giriş ve dersin bakış açılarının genel tanımı

 

2

Kamu Yönetiminde temel kavramlar ve Kamu Yönetiminin özellikleri

 

3

Bir disiplin olarak Kamu Yönetiminin doğuşu ve gelişimi (Kamu Yönetimi nedir?)

 

4

Çalışmalardaki ana yaklaşımlar ve teoriler / Kamu Yönetimi Analizi

 

5

Klasik Organizasyon ve Kamu Yönetimi teorisi

 

6

Kamu ve özel işler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

 

7

Bürokrasi nedir? Max Weber yaklaşımı nedir? Bürokrasi ve Kamu Yönetimi gelişimi ve bürokrasi sorunları

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Yeni Kamu Yönetimi- Yönetişim  – İyi yönetişim

 

10

 Kamu Yönetimi Örgütlenmesi (merkezi / yerel yapılar)

 

11

Yerel Yönetimler : kavramsal ve kuramsal boyut

 

12

Yerel Özerklik

 

13

Ahlak, Etik ve İdari Sorumluluğu

 

14

Kamu Politikaları – Politika Süreci

 

15

Politika Transferi / İdari Reform Transferi

 

16

FINAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 • AYKAÇ Burhan, DURGUN Şenol,YAYMAN Hüseyin (2003), « Türkiye’de Kamu Yönetimi », Yargı Yayınevi, Ankara, 642 s.

 

 • BALCI Asım, NOHUTÇU Ahmet, ÖZTÜRK Namık Kemal, COŞKUN Bayram (2003), « Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar », Seçkin Yayınevi, Ankara, 407 s.

 

 • ÇEVİK Hasan Hüseyin (2004), « Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları », Seçkin Yayınevi, Ankara, 352 s.

 

 • ERGUN, Turgay / POLATOĞLU, Aykut (1992), « Kamu Yönetimine Giriş », Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara

 

 • ERYILMAZ Bilal (2010), « Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime », Alfa Yayınları, 266 s.

 

 • GÖZÜBÜYÜK Şeref (2001), « Türkiye’nin Yönetim Yapısı », Turhan Kitabevi, Ankara

 

 • GÜLER Birgül Ayman, (2005), « Devlette Reform Yazıları », Paragraf Yayınevi, Ankara, 252 s.

 

 • GÜLER Birgül Ayman, (2009-2010), « Türkiye’nin Yönetimi: Yapı », İmge Ktabevi Yayınları, 359 s.

 

 • KARASU, Koray (2004), « Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İliskin Bir Not » II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, s. 225 - 242.

 

 • ÖZER M.Akif (2005), « Yeni Kamu Yönetimi, teoriden uygulamaya », Platin Yayınevi, Ankara, 510 s.

 

 • TURAN, Menaf (2005), « Bölge Kalkınma Ajansları, Nedir, Ne Değildir? », Paragraf Yayınevi, Ankara, 310 s.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

 

 

 

X

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

 

 

 

X

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.

 

 

 

X

 

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

 

X

 

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.  

 

 

 

X

 

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

X

 

 

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

           

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

14

2

28

Final

1

3

3

       

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,20

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5