Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Türk kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine hakim olan temel özellikleri öğrenmek, kamu yönetim sistemimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları, görevleri, yetkileri ve yerel yönetimleri detaylı olarak analiz etmek ve Türk kamu yönetiminin reformuna yönelik gelişmeleri değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır.

Dersin İçeriği: 

Günümüzde ve tarihi gelişim sürecinde Türk yönetim yapısının temel unsurlarının incelenmesi dersin odağını oluşturur. Türk kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine hakim olan temel özellikleri öğrenmek, kamu yönetim sistemimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları, görevleri, yetkileri ve yerel yönetimleri detaylı olarak analiz etmek ve Türk kamu yönetiminin reformuna yönelik gelişmeleri değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır. Bu reformlar kapsamında, özellikle 2001 krizinden sonra bir dizi düzenlemeyle devletin görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanırken, 2002’den sonraki yeni yasalarla kamu yönetiminin örgütlenişi, işleyişi ve kamu politikalarının öncelikleri değişmektedir. Bu değişim ve dönüşümler, kamu yönetimi disiplininde bulunan paradigmalardan yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde incelenecektir. Yine, Türkiye’nin kamu yönetiminde güncel eğilimler üzerinde de durulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kamu Yönetimine ilişkin kavramları açıklayabilmek

1,2

1,2,3

A

Türk kamu örgütünün yapısını ve işleyişini anlayabilmek

1,3,5

1,2,3

A

Türk Kamu Yönetiminin reformuna yönelik gelişmeleri değerlendirebilmek

1,5,9

1,2,3

A

Türkiye’nin kamu yönetimindeki güncel eğilimleri yorumlayabilmek

1,5,9,

1,2,3

A

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin bakış açılarının genel tanımı

 

2

Küresel bağlamda Türkiye ve Türk Kamu Yönetimi

 

3

İdari Tarih: Osmanlı Döneminde devlet sistemi

 

4

Türkiye’de Siyasal sistem ve Kamu Yönetimi

 

5

Türkiye’de Devlet Geleneği

 

6

Türk Kamu Yönetimi’nin Özellikleri

 

7

Türk Kamu Yönetiminde Organizasyonu: Merkezi Yönetim

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Türk Kamu Yönetiminde Organizasyonu: Yerel Yönetim

 

10

Küresel reform Hareketleri

 

11

Türk Kamu Yönetimi sistemindeki ana sorunlar ve  Türk Kamu Yönetimi Reformları

 

12

Türk Kamu Yönetiminde yönetişim yaklaşımı

 

13

Kamu personel yönetimi  

 

14

Kamu maliyesi

 

15

Türk Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması: Avrupa Birliği uyum sürecinde anayasal değişiklikler ve  reformlar ve bu değişikliklerin Türk Kamu Yönetimine etkileri

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 • Ed.Filiz KARTAL, “Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları”, TODAİE Yayınları, 481s., 2011

 

 • Ed. Birgül Ayman GÜLER, “Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri”, İMGE Yayınevi, Şubat 2009

 

 • Michael G.Roskin, “Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset, Coğrafya, Kültür”, Adres Yayınları, Mart 2009

 

 • Recep BOZLOĞAN, « Türkiye’de Yerel Yönetimler », Yüksel Demirkaya (ed.), Nobel Yayınları, İstanbul, 2008

 

 • Ruşen KELEŞ, « Yerinden Yönetim ve Siyaset », Cem Yayınları, İstanbul, 2006

 

 • AYKAÇ Burhan, DURGUN Şenol,YAYMAN Hüseyin (2003), « Türkiye’de Kamu Yönetimi », Yargı Yayınevi, Ankara, 642 s.

 

 • BALCI Asım, NOHUTÇU Ahmet, ÖZTÜRK Namık Kemal, COŞKUN Bayram (2003), « Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar », Seçkin Yayınevi, Ankara, 407 s.

 

 • ÇEVİK Hasan Hüseyin (2004), « Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları », Seçkin Yayınevi, Ankara, 352 s.

 

 • ERGUN, Turgay / POLATOĞLU, Aykut (1992), « Kamu Yönetimine Giriş », Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara

 

 • ERYILMAZ Bilal (2010), « Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime », Alfa Yayınları, 266 s.

 

 • GÖZÜBÜYÜK Şeref (2001), « Türkiye’nin Yönetim Yapısı », Turhan Kitabevi, Ankara

 

 • GÜLER Birgül Ayman, (2005), « Devlette Reform Yazıları », Paragraf Yayınevi, Ankara, 252 s.

 

 • GÜLER Birgül Ayman, (2009-2010), « Türkiye’nin Yönetimi: Yapı », İmge Ktabevi Yayınları, 359 s.

 

 • KARASU, Koray (2004), « Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İliskin Bir Not » II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, s. 225 - 242.

 

 • ÖZER M.Akif (2005), « Yeni Kamu Yönetimi, teoriden uygulamaya », Platin Yayınevi, Ankara, 510 s.

 

 • TURAN, Menaf (2005), « Bölge Kalkınma Ajansları, Nedir, Ne Değildir? », Paragraf Yayınevi, Ankara, 310 s.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

 

 

X

 

 

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

 

 

 

 

X

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.

 

 

 

 

X

 

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

 

X

 

 

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.  

 

 

 

X

 

 

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

X

 

 

 

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

           
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

3

30

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

1

1

1

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

89

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4