Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders Türkiye siyasetine ve demokratikleşme sürecine giriş niteliğindedir. Esas olarak 1946-1980 Askeri Darbelerinden sonra ana temalara odaklanılacaktır. Devletçi ve seçkin siyasi gelenekler, Gramsci hegemonya teorisi, demokrasiye geçiş, siyasi partiler, seçimler, anayasalar, seçim katılımı, sivil-asker ilişkileri, askeri darbeler ve müdahaleler dahil olmak üzere Türk siyaset sistemindeki “siyaset” in temel bileşenleri incelenecektir. Bu konuların iyice kavranması, Türk siyasi sisteminin ve Türk demokrasisinin yapısının altında yatan nedenleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlamanız durumunda aşağıdaki kazanımları elde edeceksiniz: • Türkiye'deki demokrasinin tarihini ve gelişimini izlemek, • Türk siyasi sisteminin kökenlerini analiz etmek ve demokrasinin başarısızlığını eleştirmek, • Türk siyasi kültürünü ve değerlerini tanımlamak ve bunların sosyal ve demografik özelliklerle bağlantısını tartışmak, • Siyasi partilerin, seçimlerin ve anayasaların Türk siyasi sistemindeki rolünü açıklamak; • Taraflar arasındaki ana ideolojik farklılıkları karşılaştırmak

Dersin İçeriği: 

Bu derste, Türk Siyasi Hayatı Osmanlı Dönemi siyasetinin, Kurtuluş savaşı döneminin, Cumhuriyetin ilk yılllarının ve Tek Parti iktidarı döneminin etrafında incelencektir. Devamında, Türk Siyasi hayatındaki dfemokratikleşmenin kilometre taşlarında birisi olan çok partili döneme geçiş ve Türk demokrasisini sekteye uğratan askeri darbeler dönemi incelencektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel politik sürecin özelliklerini kavrar. 1.3 1,2,3 A
Öğrenciler siyaset analiz etme yeteneğine sahiptir. 3 1,2,3 A
Öğrenciler temel demokratik sorunları tanır ve bilirler. 3 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma&Ders Sorumlulukları Hakkında Bilgi Paylaşımı  
2 Türkiye’de Demokrasi Geleneği ve Osmanlı Mirası

Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm I –Şef-

 
3 Tek Parti Dönemi
Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm II –Doğuş-
 
4 Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri ve DP’nin Kuruluşu (1946)

Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm III –Zafer-

 
5 1950 Genel Seçimleri ve DP İktidarı
Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm IV –İktidar-
 
6 1954 Genel Seçimleri ve sonuçları
Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm V –Kriz-
 
7 1957 Genel Seçimleri ve Sonuçları

Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm VI –Baskı-

 
8 1960 Askeri Darbesi ve Sosyo-Ekonomik Arka Planı

 Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm VII –İsyan-

 
9 1961 Anayasası  
10 Vize  
11 Yeni Anayasa ve 1961 Genel Seçimleri-1965 Genel Seçimleri-1969 Genel Seçimleri

Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm VIII – Darbe-

 
12 1971 Muhtırası ve 1973 Genel Seçimleri-1977 Genel Seçimleri
Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm IX –Ada-
 
13 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi

Belgesel Gösterimi : Demir Kırat Bölüm X –İdam-

 
14 Tekrar  
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1. Geçiş Sürecinde Türkiye, Der. Irvin Cemil Schick&Ertuğrul Ahmet Tonak, Belge Yayınları 110, Bilim Dizisi, İstanbul, 1990
2. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi,  Ed., Doç.Dr.Ersin Kalaycıoğlu&Doç.Dr.Ali Yaşar Sarıbay, Beta Yay., 1986
3. Heper Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu-Batı Yay.,1985
4. Karpat, Kemal H., Türk Siyasi Hayatı, Timaş Yay., 3. Baskı, 2012, İstanbul
5. Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay., 1996, İstanbul
6. Ahmad Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil Yay., 1996, İstanbul*
7. Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yay., 21.Baskı, 2007, İstanbul
8. Akın Rıdvan, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, Levha Yay., 2010, İstanbul
Diğer Kaynaklar 9. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ans. …
10. Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Kültür Yay., 2007*
11. Örmeci, Ozan, İttihat ve Terakki’den AKP’ye Türk Siyasal Tarihi, Güncel Yayıncılık, 2008
12. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 1996
13. Gramsci, Antonio, , Hapishane Defterleri, Belge Yayınları - İstanbul; 7. baskı (1 Ocak 2009)
14. Özgüden, Mehmet, Hegemonya ve Politik Toplum, Phoenix Yayınevi, 2015

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler Öğrencilerin ders için verilen okumaları yapıp derse gelmeleri beklenmektedir.
Sınavlar Vize ve Final Sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi     X    
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.   X      
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 4 60
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   1 50 50
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       161
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6.44
Dersin AKTS Kredisi       6