• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Yerel yönetimlere dair hukuki, idari, ekonomik ve siyasi çerçevensinin çizilmesi; Merkezden yönetim ve yerinden yönetim kavramı; Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları; Yerel yönetimlerin denetlenmesi; Kentleşme ve göç gibi olgular karşısında yerel yönetimler; Büyükşehir yönetimi; Üniter ve Federal ülkelerdeki yerel yönetim deneyimlerinin karşılaştırılması; Türkiye’de yerel yönetimlerin yapısı; Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi ve hukuki arka planı; Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında hizmet ve kaynak bölüşümü; Belediye idaresi, İl Özel İdaresi, Köy İdaresi; AB bağlamında Türk yerel yönetim sistemi ve reform süreci.

Dersin İçeriği: 

Yerinden yönetim, yerellik, yerel yönetişim, desantralizasyon, kentsel siyaset, yerel demokrasi, yerel yönetim uygulamaları, yerel özerklik, yönetsel özerklik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin ortaya çıkışını ve gelişmesini anlamak

1,5,10

1,2,3

A,C

Türk idari yapısında yerel yönetimlerin yerini değerlendirmek

1,5,10

1,2,3

A,C

Yerel yönetimlere yönelik yaklaşımları ve kentsel siyaset ile ilişkilerini kavramak

1,5,10

1,2,3

A,C

Yerel yönetimleri etkileyecek nüfus artışı, küreselleşme, ekonomik kalkınma ve siyasi kültür gibi göstergeler hakkında bilgi sahibi olma

1,5,10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş 

 

2

Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi

 

3

Osmanlı’da Yerel Yönetimler

 

4

Anayasalarda Yerel Yönetimler

 

5

Yerel Yönetimlere Yönelik Yaklaşımlar

 

6

Kentsel Siyaset

 

7

Avrupa’da Yerel Yönetimler

 

8

VİZE SINAVI

 

9

İl Özel İdaresi

 

10

Belediyeler

 

11

Köy Yönetimi

 

12

Büyükşehir

 

13

Yerel Yönetişim

 

14

Yerel Yönetimlerin Sorunları

 

15

Genel Tekrar ve Tartışmalar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Karakılçık Y. (2013) Yerel Yönetimler, Seçkin Kitapçılık

Diğer Kaynaklar

Bowman A., and  Kearney R.C. (2006)  State and Local Government: The Essentials, Houghton Mifflin Company, 3rd edition.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

  • Keleş R. ( 2012) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi

 

  • Castells M. ( 1983) The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. University of California Press.

 

  • Kapucu N. & Palabıyık H. (2008) Turkish Public Administration International Strategic Research Organization

 

  • Otaylı İ. (1985) Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayın.

 

  • Plummer J. (2001) Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building, Earthscan

 

  • Belediye Yasaları

 

  • Yeni Büyükşehir Yasası No: 6360

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

X

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

X

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

X

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

X

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

X

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

X

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

X

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

X

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

X

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

X

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

X

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

X

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

8

3

24

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

1

1

1

Final

1

7

7

 

 

 

82

Toplam İş Yükü

 

 

3,28

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3