Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin insan kaynakları yönetiminin amaçları ve işlevleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve İKY'nin önemini ve işleyişini tartışmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin amacı, personel yönetiminin tarihçesi ve gelişimi, organizasyonel hedefler ve iş tanımları, performans standartları ve çalışma kuralları, işgücü planlaması, çalışanların seçimi ve güzergah ilkeleri, yönetici seçimi, oryantasyon, transfer, görev teşviki ve çalışan devir hızı, performans değerlendirme sistemleri ve sonuçları, ücret sistemleri, teşvik ücret sistemleri, hizmet içi eğitim yolları ve yöntemleri, yönetim gelişimi tartışılmaktadır. Kamu sektöründeki toplu pazarlığın yanı sıra insan kaynakları, teknokratlar ve konu yönetimi, örgütsel gelişim, insan kaynakları ile ilgili araştırmalar, insan kaynakları yönetimi sorunları ve çözümlerinin ülkemizdeki etkilerinin yanı sıra bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İnsan kaynakları yönetiminin amaç ve işlevlerini kavrayabilme 2.3.4 1,2,3 A, C
Modern işletmelerde ve kamu kurumlarında insan kaynakları yönetiminin önemini kavrayabilme 2.3.4 1,2,3 A, C
Ülkemizdeki insan kaynakları yönetimi konularının ve çözümlerinin incelenmesi 2.3.4 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve konuların sunumu  
2 İnsan kaynakları yönetimine geçiş  
3 İnsan kaynakları planlaması  
4 İş analizi ve iş tanımları  
5 İşe Alım ve Seçim  
6 İşe Alım ve Seçim  
7 Eğitim ve Geliştirme  
8 Kariyer yönetimi  
9 Performans değerlendirmesi  
10 ARA SINAV  
11 İş değerlendirmesi  
12 Ücret yönetimi  
13 Endüstri ilişkileri  
14 İş güvenliği  
15 Genel tekrar ve tartışmalar  
16 FİNAL   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Dessler, Gary. Human Resources Management,  Pearson Education
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Dessler, Gary. Human Resources Management,  Pearson Education
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.     X    
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.         X
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.         X
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   25 3 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   15 1 15
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       144
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.76
Dersin AKTS Kredisi       7