Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencileri genel olarak Avrupa Yönetsel Alanı ve özel olarak da Avrupa Birliğindeki farklı idari yapı örnekleri bilgisiyle donatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Avrupa İdari Alanı, Avrupa Birliği’nde kamu yönetiminin paylaşılan ilkeleri üzerinde oluşmakta olan bir yapıdır. AB’nin kamu yönetimi ile ilgili temel yaklaşımları ve ilkeleri, 15 üyeli bir AB’den 27 üyeli bir AB’ye geçiş sürecinde aday ülkelerle yürütülen müzakerelerin temel noktasını oluşturmaktadır. Zira, üyelik için şart olan müktesebata uyum, aday ülkelerin kamu yönetimlerinde kapsamlı bir değişim yaşanmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, mevcut ders, önce kısaca Avrupa Birliği entegrasyonu tarihi, Türkiye-AB ilişkilerine bakış (1999 öncesi ve sonrası), AB kurumları, işleyişi, teorik arka plan: kamu politikalarının avrupalılaşması, Türk bürokrasisinin AB ile uyumlu çalışabilmesi için yapılabilecek siyasal ve teknik çalışmalar üzerine odaklanacaktır.  Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunda karşılaşılan toplumsal, ekonomik, kültürel ve yasal sorunlar ile Avrupa Birliği ile ilişkilerde sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde oluşması beklenen değişimler incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenciler Avrupa Birliği’nin müktesebatını kamu işletmeciliği yönüyle incelerler

1,9

1,2,3

A

Öğrenciler Avrupa Birliği tarafından öngörülen kamu yönetimi anlayışını yorumlar.

1,9,10

1,2,3

A

Öğrenciler Avrupa Birliği temelinde Türkiye’nin idari yapısını analiz eder.

1,9

1,2,3

A

Öğrenciler Avrupa Birliği adaylık sürecinde idari kapasitenin yeterliliğini tartışıp analiz ederler.

1,9

1,2,3

A

Öğrenciler Avrupa Birliği bağlamında idari yapının sorunlarını tartışabilir hale gelirler.

1,9,10

1,2,3

A

Avrupa Birliği müktesebatı ekseninde son idari reformlar analiz edilir.

1,9,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders ve perspektiflerine genel giriş

 

2

AB tarihine kısa birbakış ( Avrupa Entegrasyonunun kısa tarihçesi

 

3

Entegrasyon kuramları ve Entegrasyon sürecinin analizi

 

4

Ab ana kurumları        

 

5

Komisyon – Meclis – Konsey (karar verme)

 

6

AB- Tr ilişkileri (1999 öncesinde, Ankara Anlaşması ve Helsinki Zirvesi)

 

7

AB-TR ilişkileri (1999'dan sonra, Anayasa değişiklikleri, müzakere faslı, AB Türk üyelik dahilinde müzakereler ve sorunları hakkında yeni tartışmalar)

 

8

VİZE SINAVI

 

9

AB ve Kamu Yönetimi: Teorik Arka Plan: Kamu politikaları, "Avrupa İdari Alanı" ve çok düzeyli yönetişim Avrupalılaşması

 

10

AB ve Bölgesel Yönetimler (- AB Bölgeselleşme politikası - yerel yönetimler Desantralizasyon): Kuramdan Uygulama (I)

 

11

AB Bölgesel Politikası, Yapısal fonlar (yapısal fonların 1988 ve 1993 reformları), AB ülkeleri, AB-dışı uluslararası kuruluşlar ve bölge kavramı (Avrupa Konseyi, BM bazı bölgeselleşme eğilimleri: Kuramdan Uygulama (II) OECD, .. vb)

 

12

Türk kamu yönetimi yapısı (Cumhuriyet, Osmanlı döneminden): merkezi devlet, yerel yönetimler, vesayet denetimi, Tr.pub.adm yapımı geleneksel politikası. "devlet merkezli" yaklaşımı ve hakimiyeti

 

 

13

 Yerel AB'nin muhtemel etkileri (türk yerel hükümetin Dönüşüm altında son kamu yönetimi reformları, AB uyum süreci ve Türk Kamu Yönetimi dönüşümü (Yeni algıları / anlayışlar, yeni yaklaşımlar, yeni yasalar, ABGS gibi yeni kurumlar ... vs) yönetişim)

 

 

14

Türkiye (yerel ve bölgesel değişimler, kalkınma ajansları, kırsal kalkınma ajansları ve IPARD ... vb) bölgesel idaresi konusunda AB etkileri. Genel değerlendirme: Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan resmi raporlar (ilerleme raporu)

 

 

15

Ders ve perspektiflerine genel giriş

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

1. European Union, Actors & Institutions

 

The Political System of the European Union

 

 1. Hix S., The political system of the European Union, Londres, Palgrave, 1999.

 

The Council of Ministers and nationals administrations

 

 1. Hayes Renshaw F. & Wallace H. (1997): The Council of Ministers, London, Macmillan.
 2. Lewis J. (1998): "Is the 'hard-bargaining' image of the Council misleading? The COREPER and the local elections directive", Journal of common market studies, vol. 36 (4), December.
 3. Wurzel R. (1996): "The role of the EU Presidency in the environmental field: does it make a difference which member state runs the Presidency?", European Journal of Public Policy, 3 (2)

 

European Commission

 

 1. Cini M. (1996): The European Commission. Leadership, organisation and culture in the EU administration, Manchester, Manchester University Press.
 2. Cram L (1994): "The European Commission as a multi-organisation: social policy and IT policy in the EU", Journal of European Public Policy, 1 (2).
 3. Eceberg M. (1996): "Organization and nationality in the European Commission services", Public Administration, vol 74, Winter.
 4. Hooghe L. (1999): "Supranational activists or intergovernmental agents? Explaining the orientations of senior Commission officials toward European integration", Comparative political studies, vol 32 (4), June.
 5. Laffan B. (1997): "From policy entrepreneur to policy manager: the challenge facing the European Commission", European Journal of Public Policy, vol 4 (3).
 6. Page E. & Wouters L. (1994): "Bureaucratic politics and political leadership in Brussels", Public Administration, vol 72, Autumn.

 

Parliament

 

 1. Corbett R., Jacobs F., Shakleton M. (2003), The European Parliament, 5° éd., Londres, John Harper.
 2. Corbett R. (1998), The European Parliament’s Role in Closer European Union Integration, Basingstoke (GB), Mac Millan Press / New York (EU), St Martin’s Press.
 3. Judge D. & Earnshaw D. (2003), The European Parliament, Londres, Palgrave-Macmillan.

 

Court of Justice

 

 1. Gibson J., Caldeira G. (1998): "Changes in the legitimacy of the European court of Justice: a post-Maastricht analysis", British Journal of Political Science, vol. 28 (1), January.
 2. Golub J. (1996): "The politics of judicial discretion: rethinking the interaction between national courts and the European Court of Justice", West European Politics, 19 (2).

 

2. European Union, Public Policies and Political Practices Area: Europeanization and Convergence

 

General Approaches

 

 1. Andersen S. & Eliassen K., dirs (1993): Making policy in Europe. The Europeification of national policy-making, London, Sage.
 2. Cram L. (1997): Policy making in the European Union. Conceptual lenses and the integration process, London, Routledge.
 3. Peters G. (1994): "Agenda-setting in the European Community", Journal of European Public Policy, vol 1 (1).
 4. Pollack M. (1994): "Creeping competence: the expanding agenda of the European Community", Journal of Public Policy, vol 14 (2).
 5. Wallace H. & Wallace W., dirs (1996): Policy-making in the European Union (3eme édition), Oxford, Oxford University Press.

 

Euro, Eurozone, economic and budgetary politics

 

 1. Dyson K. (1999): "The Franco-German relationship and EMU : using Europe to 'bind Leviathan'", West European Politics, vol 22 (1), January
 2. Laffan B. (1997): The finances of the European Union, London, Macmillan
 3. McNamarar K. (1998): The currency of ideas. Monetary politics in the European Union, New York, Cornell University Press
 4. Verdun A. (1998): "The institutional design of EMU: a democratic deficit?", Journal of public policy, vol 18 (2), May-August

 

Competition, deregulation, regulation

 

 1. Buiges P., Jacquemin A., Sapir A. (1998): European policies on competition, trade and industry: conflict and complementarities, Bruxelles, La librairie européenne.
 2. Héritier A. (1996): "The accommodation of diversity in European policy-making and its outcomes: regulatory policy as patchwork", European Journal of Public Policy, 3 (2)
 3. Journal of European public policy (1997): special number on the "Governance in the internal market", vol 4 (4)
 4. McGovern L., Cini M. (1999): "Discretion and politicization in EU competition policy: the case of merger control", Governance, vol 12 (2), April

 

Environmental Politics

 

 1. Lowe P., Ward S. (1997): British environmental policy and Europe : politics and policy in transition, London, Routledge.

 

Relations among enterprises, sectors et institutions

 

 1. Coen D. (1998): "The European business interest and the nation state. Large firm lobbying in the European Union and Member states", Journal of public policy, vol 18 (1), January-April.
 2. Greenwood J. (2003): Interests representation in the European Union, London, Macmillan
 3. Kohler-Koch B. (1994): "Changing patterns in interest intermediation in the EU", Government and Opposition, 29 (2).
 4. Streeck W. (1998): "The internationalization of industrial relations in Europe : prospects and problems", Politics and society, vol 26 (4), December

 

Relations among governmental levels

 

 1. Benz A., Eberlein B. (1999): "The Europeanization of regional policies: patterns of multi-level governance", Journal of European Public Policy, 6 (2).
 2. Peterson J. (1997): "States, societies and the European Union", West European politics, vol 20 (4), octobre.
 3. Regional and Federal Studies, special number on the "multi-level governance", summer 1996.
 4. Scharpf F. (1988): "The joint decision trap: lessons from German federalism and European integration, Public Administration, 66 (3).

 

Political Parties and Europe

 

 1. Hix S. & Lord C. (1997), Political Parties in the European Union, Basingstoke, Macmillan.
 2. Jansen T. (1998), The European People’s Party: Origins and Development. Bastingstoke: Macmillan.
 3. Leonard M. (1997), Politics without frontiers: The role of political parties in Europe’s future. London:Demos.
 4. Raunio T. (1997), The European Perspective: Transnational Party Groups in the 1989-94 European Parliament, Aldershot, Ashgate.

 

3. Institutional structure and problems

 

Political Representation

 

 1. Thomassen, Jacques & Schmitt, Hermann, “Political Representation and Legitimacy in the European Union”  

 

Citizenships and national, regional and European identities

 

 1. Weiler J. (1997): "To be a European citizen. Eros and civilization", Journal of European public policy, vol 4 (4)

Media and public opinion

 

 1. Morgan D. (1995): “British media and EU news”, European journal of communication, vol 10 (3).

 

Legitimacy and political leadership

 

 1. Banchoff T. Smith M., dirs. (1999): Legitimacy and the European Union. The contested polity, London, Routledge.
 2. Beetham D. & Lord C. (1998), Legitimacy and the EU, Londres, Addison Wesley Publishing Company.
 3. Drake H. (1995): "Political leadership and European integration", West European Politics, 18 (1).
 4. Lodge J. (1994): "Transparency and democratic legitimacy", Journal of Common Market Studies, 32 (3).
 5. Peterson J. (1999): "The Santer era: the European Commission in normative, historical and theoretical perspective", Journal of European public policy, vol 6 (1)
 6. Wallace W. & Smith J. (1995): "Democracy or technocracy? European integration and the problem of popular consent", West European Politics, 18 (3).

 

4. Main theoretical approaches

 

General Discussions

 

 1. Rosamond B. (2000), The Theories of European Integration, Londres, Palgrave.
 2. Webb C. (1983): "Theoretical perspectives and problems", in Wallace H., Wallace W., Webb C., dirs: Policy-making in the European Community, London, J. Wiley.

 

Interngouvernmentalism

 

 1. Keohane R & Hoffman S. dirs (1991): The new European Community, decision making and international change, Boulder, Westview.
 2. Moravcsik A. (1998): The choice for Europe : social purpose and state power from Messina to Maastricht, Ithaca, Cornell University Press.
 3. Moravcsik A. (1998): "A new Statecraft? Supranational entrepreneurs and international cooperation”, International organisation, vol 55 (2), spring.

 

New functionalism

 

 1. Haas E. (1958): The uniting of Europe, Stanford, Stanford University press.
 2. Lindberg L. (1963): The political dynamics of European economic integration, Stanford, Stanford University Press.
 3. Lindberg L. & Scheingold S. (1970): Europe's would-be polity, Englewood cliffs, Prentice-Hall.

 

Governance: Europe as a public policy area

 

 1. Kohler-Koch B. (1996): "Catching up with change: the transformation of governance in the EU", Journal of European Public Policy, 3 (3)
 2. Peterson J., Bomberg E. (1999): Decision-making in the European Union, London, Macmillan.
 3. Richardson J. dir. (1996): European Union: power and policy-making, London, Routledge.

 

New institutionalism

 

 1. Pierson P. (1996) : “ The path to European integration. A historical institutionalist analysis ”, Comparative political studies, 29 (2), avril
 2. Pollack M. (1996): "The new institutionalism and EC Governance: the promise and limits of institutional analysis, Governance, vol 9 (4).
 3. Sandholtz W. (1996): "Membership matters: limits of the functional approach to European institutions", The Journal of Common Market Studies, 34 (3).
 4. Stone A. & Sandholtz W. (1997): "European integration and supranational governance", Journal of European Public Policy, vol 4 (3).

 

Constructive Approaches

 

 1. Checkel J. (1997): "International norms and domestic politics. Bridging the rationalist-constructivist divide", European journal of international relations, vol. 3 (4), December Journal of European public policy (1999): numéro spécial, vol 6 (4)
 2. Risse-Kappen T. (1999): "Exploring the nature of the beast : International relations theory and comparative politics meets the EU", Journal of common market studies, 34 (3) septembre
 3. Ruggie J. (1998): "What makes the world hang together? Neo-utilitarianism and the social constructivist challenge", International Organization, vol 52 (4) Autumn.

 

 

5. Main Political Science Journals / Reviews relating to EU

 

 1. European Union Politics
 2. Journal of European Public Policy
 3. Journal of Common Market Studies
 4. Journal of European Integration

 

6. Other (in Turkish)

 1. Haluk Günuğur : Avrupa Birliği (daha basit, yalın)
 2. Uğur Ömürgönülşen ve Kemal Öktem : AB’nin Türk Kamu Yönetimine Etkileri / İmaj Yayınları, 2007

Rıdvan Karluk: Avrupa Birliği (daha iktisat ağırlıklı)

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

 

 

X

 

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

 

 

 

X

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.

 

 

X

 

 

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

X

 

 

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.  

 

 

 

X

 

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

X

 

 

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5