Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Çeşitli ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini, yönetsel uygulamalarını ve reform tecrübelerini karşılaştırmalı olarak incelemek.

Dersin İçeriği: 

Karar vericilerin başarılı kamu yönetimlerine karşı duydukları ilgi tarihin her döneminde görülmüştür. Hükümetler, başka ülkelerin deneyimlerini öğrenme, gerektiği durumlarda da onlardan yararlanma kararlılığı sergilemektedirler. Dolayısıyla karşılaştırmalı kamu yönetiminin gereği, önemi ve gelişmesi bu dersin konusudur. Karşılaştırmalı kamu yönetiminin bir alt başlığı olan, ilgili yönetimler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve bu doğrultuda belli adımlar atılmasını gerekli kılan “politika transferi” de yine ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca, dünya üzerindeki ülkelerin kamu yönetimi sistemlerinin karşılaştırmalı bir perspektifte analiz edilmesi ders kapsamındadır. Bu ülkeleri, bir yanda son iki yüzyılın “gelişmiş ülkeler” sınıfında yer alan ve 21. yüzyılda kamu reformu politikalarının geliştirildiği ve uygulamaya konulduğu merkezler olarak ön plana çıkan ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler ; diğer yanda Arjantin, İspanya, Polonya, Rusya gibi “orta derecede gelişmiş ülkeler” bu sınıflandırma içinde görülebilir.     

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisi hakkında bilgiye sahip olur. 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Karşılaştırma methodlarını öğrenir. 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Yönetim sistemleri ve değişik ülke uygulamaları hakkında bilgiye sahip olur. 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Değişik ülkelerin reform deneyimleri hakkında bilgiye sahip olur ve bu ülkeleri Türkiye ile karşılaştırır. 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Küreselleşmenin,  ulusal yönetimlerin yapısı ve fonksiyonlarına etkisini analiz eder. 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaptasyon sürecinde gelişebilecek olası veya gerçek idari problemleri değerlendirir. 1.3.5.7 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Perspektif ve Dersin Tanımı  
2 Karşılaştırmalı yöntem- Karşılaştırmalı Kamu yönetimi nedir?  
3 Kamu Yönetiminin İdeal Modelleri(bürokrasi,Weber’in bürokrasi modeli ve bürokrasi örgütü) Kamu Yönetimi Modelleri (Çoğulculuk, Yeni sağ, Elit teorisi, Marksizm, Yeni çoğulculuk)  
4 (Yeni) Kamu Yönetimi   
5 Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı/Türk Kamu Yönetimi ve Yönetişim  
6 Kamu organizasyonları: Merkezileşme ve  Yerinden Yönetim kavramları, Bölgeselleşme, Özerk Yönetimler  
7 Yeni Kamu Yönetimi reformları bağlamında Türk Kamu Yönetimi  
8 VİZE SINAVI  
9 AB’de Kamu Yönetimi  
10 Fransa  
11 İngiltere  
12 Almanya  
13 Amerika Birleşik Devletleri  
14 İspanya  
15 Arjantin ve Polonya  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı GÜLER, B. A. - Karahanogulları, O. – KARASU, K. ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri (Yay. Haz. Koray Karasu) (Ankara: İmge Yayınevi, 2009)
ROSKIN, Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür), Adres Yayınları, Mart 2009
Faruk ATAAY & Atilla GÜNEY, Yerelleşme ve Kalkınma Sorunu: Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Değerlendirme, Mülkiye • Cilt: XXVIII • Sayı: 243
Farazmand, “Comparative and Development Public Administration: Past, Present, and Future,” Chapter 2 in Farazmand,ed., Handbook of comparative and development public administration (2001).
Farazmand, Ali (ed.), Handbook of Comparative Development Public Administration (USA: Marcel Dekker, 1991).
EMRE, Cahit, “Kamu Yönetimi Disiplininin Gelisim Sürecinde Karsılastırmalı Kamu Yönetiminin Yeri,” Emre, Cahit, Yönetim Bilimi Yazıları (Ankara: İmaj Yayınevi, 2003), s. 69 – 99
Diğer Kaynaklar

Meny, Yves, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany (Oxford: Oxford University Press, 1994).
Peters, B. Guy, The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration (London: Routledge, 2008).
Cooper, Phillip J. – Brady, Linda P. ve digerleri, “Comparative Public Administration: Different Problems, Common Trends,” içinde Public Administration for the Twenty (Fort Worth: Harcourt Brace, 1998), s.374 - 402.

Heady, Ferrel, Public Administration: A Comparative Perspective (New York: Marcel Dekker, 1979).

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar GÜLER, B. A. - Karahanogulları, O. – KARASU, K. ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri (Yay. Haz. Koray Karasu) (Ankara: İmge Yayınevi, 2009)
ROSKIN, Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür), Adres Yayınları, Mart 2009
Faruk ATAAY & Atilla GÜNEY, Yerelleşme ve Kalkınma Sorunu: Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Değerlendirme, Mülkiye • Cilt: XXVIII • Sayı: 243
Farazmand, “Comparative and Development Public Administration: Past, Present, and Future,” Chapter 2 in Farazmand,ed., Handbook of comparative and development public administration (2001).
Farazmand, Ali (ed.), Handbook of Comparative Development Public Administration (USA: Marcel Dekker, 1991).
EMRE, Cahit, “Kamu Yönetimi Disiplininin Gelisim Sürecinde Karsılastırmalı Kamu Yönetiminin Yeri,” Emre, Cahit, Yönetim Bilimi Yazıları (Ankara: İmaj Yayınevi, 2003), s. 69 – 99
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.   X      
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   30 3 90
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   20 1 20
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       164
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6.56
Dersin AKTS Kredisi       7