Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders, öğrencilerden Türk yönetim tarihi evriminin öğrenmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Türk yönetim tarihi dersi, Türkiye'de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenleri ele alarak, Türkiye’nin Osmanlı imparatorluğu dönemindeki idare tarihini analiz etmektedir. Bu dönemin temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. Toprak sistemi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, şehirler ve yönetim, mahalle idaresi ve vakıflar, Osmanlı millet sistemi, siyasal ve toplumsal değişme dönemi, Tanzimat süreci, yönetimin modernleşmesi ders kapsamında ele alınacak başlıklar arasındadır. Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin ve Türkiye’deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi ders sonlandırılacaktır.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türkiye’deki Devlet geleneğinin öğrenilmesi 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Türkiye’nin modernleşme sürecinin anlaşılması 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin incelenmesi 1.3.5.7 1,2,3 A, C
Türkiye’deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi 1.3.5.7 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortaçağda Büyük İmparatorluklar.  
2 Bizans İmparatorluğu'nun İdari Organı.  
3 İslami Yönetim Sistemi  
4 Ortaçağda Denizci Cumhuriyetler ve İtalyan Denizci Devletleri  
5 12. ve 13. Yüzyılda Anadolu  
6 Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetim Organı ve Tarihsel Gelişimi  
7 Osmanlı Arazi Rejimi  
8 VİZE   
9 Osmanlı Vergi Sistemi  
10 Osmanlı Merkezi Yönetimi  
11 Osmanlı İl Yönetimi  
12 Osmanlı'da Politik ve Sosyal Değişim  
13 Mevzuat Reformu ve Modernizm  
14 Yönetim Tarihinin Türk Yönetimine Etkileri  
15 Ortaçağda Büyük İmparatorluklar  
16 FİNAL   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, Türkiye Ortadoğu Amme İdarei Enstitüsü, Ankara, 1979. 
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, Türkiye Ortadoğu Amme İdarei Enstitüsü, Ankara, 1979. 
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.          
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   17 3 51
Ara Sınav   1 3 3
Ödev   15 1 15
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       120
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,80
Dersin AKTS Kredisi       5