Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Türk demokrasisi, Türk siyaseti ve demokratikleşme sürecinin anlaşılmasını sağlamaktır. Dersin hedefi, bu konuların sağlam bir şekilde kavranabilmesi, Türk siyasi sisteminin ve Türk demokrasisinin yapısının altında yatan nedenleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Türkiye siyasetine ve demokratikleşme sürecine giriş niteliğindedir. 1980 Askeri Darbelerinden önce ana temalara odaklanacağız. Demokrasiye geçiş, siyasi partiler, seçimler, anayasalar, seçim katılımı, sivil-asker ilişkileri, askeri darbeler ve müdahaleler dahil olmak üzere Türk siyaset sistemindeki “siyaset” in temel bileşenlerini inceleyeceğiz. Bu konuların sağlam bir şekilde anlaşılması, Türk siyasi sisteminin ve Türk demokrasisinin yapısının altında yatan nedenleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 Türkiye'deki demokrasinin tarihini ve gelişimini izlemek 1,3,5 1,2,3 A
Türk siyasi sisteminin kökenlerini analiz etmek ve demokrasinin başarısızlığını eleştirmek 1,3,5 1,2,3 A
Türk siyasi kültürünü ve değerlerini tanımla ve bunların sosyal ve demografik özelliklerle bağlantısını tartışmak 1,3,5 1,2,3 A
Siyasi partilerin, seçimlerin ve anayasaların Türk siyasi sistemindeki rolünü açıklamak 1,3,5 1,2,3 A
Taraflar arasındaki ana ideolojik farklılıkları karşılaştırmak 1,3,5 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders sorumlulukları hakkında bilgilendirme  
2 80 Askeri Darbeden Önce Türk Sosyal, Ekonomik ve Politik Görüşün İncelenmesi  
3 70'lerde Türkiye'de , 73 ve 77 Genel Seçimleri  
4 Kariyer Haftası
Belgesel: 12 Eylül
 
5 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı
Belgesel: 12 Eylül
 
6 12 Eylül 1980 Askeri Darbe ve 1982 Anayasası
Belgesel: 12 Eylül
 
7 83 ve 87 Genel Seçimleri
Belgesel: 12 Eylül
 
8 1991 Genel Seçimleri ve ANAP Gücünün Sonu
Belgesel: 12 Eylül
 
9 Ara Sınav  
10 1999 Genel Seçimi
Belgesel: 12 Eylül
 
11 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  
12 AKP'nin kurulması ve 2002 Seçimleri
Belgesel: 12 Eylül
 
13 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri
Belgesel: 12 Eylül
 
14 Türk Demokrasisinin İncelenmesi ve Temel Gerginlikler  
15 Genel Tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1. Karpat, Kemal H., Türk Siyasi Hayatı, Timaş Yay., 3. Baskı, 2012, İstanbul
2. Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay., 1996, İstanbul
3. Ahmad Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil Yay., 1996, İstanbul
Diğer Kaynaklar 4. Ataay, Faruk, 12 Mart’tan 12 Eylül’e Kriz Kıskacındaki Türk Siyaseti ve 1978-1979 CHP Hükümeti,2007
5. Ataay, Faruk, Neoliberalizm ve Devletin Yeniden Yapılandırılması,2007
6. Akın Rıdvan, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, Levha Yay.,2010, İstanbul
7. 12 Eylül Belgeseli (Can Dündar)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.       X  
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.         X
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.   X      
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.   X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   14 4 56
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   1 10 10
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       114
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4.56
Dersin AKTS Kredisi       5