Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, kişiliğin politik davranış üzerindeki etkisini incelemeyi ve politik davranışta sosyal biliş, sosyal etkiler ve sosyal ilişkiler faktörlerinin rolünü tanımayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu ders grupların politik psikolojisinde yer alan birçok faktörü incelemeyi ve ırk ve etnik köken politik psikolojisini araştırmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders politik psikolojinin ne olduğunu içerir. Dahası, ders milliyetçilik ve aşırı aşırılık gibi uluslararası kaygıları içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyasal psikoloji alanı - tanımı, çeşitli çalışma alanları ve metodolojileri hakkında daha bilgili olmak. 1.3.5 1,2,3 A, C
Siyasal davranışta sosyal bilişin, sosyal etkilerin ve sosyal ilişki faktörlerinin rolünü tanımak 1.3.5 1,2,3 A, C
Grupların politik psikolojisinde yer alan sayısız faktörü incelemek 1.3.5 1,2,3 A, C
Irk ve etnik kökenin politik psikolojisini keşfetmek 1.3.5 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal Psikolojiye Giriş  
2 Politik Davranış  
3 Oylama, Medyanın Rolü ve Hoşgörü  
4 Siyasal Psikolojide Biliş, Sosyal Kimlik, Duygular ve Tutumlar  
5 Grupların Siyasi Psikolojisi  
6 Kişilik ve Politika  
7 Siyasi Liderlerin İncelenmesi  
8 Irk ve Etnisitenin Siyasi Psikolojisi  
9 VİZE SINAVI  
10 Terörizmin Siyasi Psikolojisi  
11 Uluslararası Güvenlik ve Çatışma Politik Psikolojisi  
12 Çatışma Çözme ve Uzlaşma  
13 Türkiye'de Siyasal Psikoloji  
14 Genel Tekrar  
15 Tekrar  
16 FİNAL Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (Eds.). (2010). Introduction to Political Psychology (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum
Diğer Kaynaklar Tajfel, Henri. 1982. "Social Psychology of Intergroup Relations." Annual Review of Psychology 33: 1-39.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (Eds.). (2010). Introduction to Political Psychology (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.     X    
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.          
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   5 1 5
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       107
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,28
Dersin AKTS Kredisi       4