• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı ekonominin temel bilgilerinin öğrenciye aktarılması ve iktisadi düşünme sisteminin benimsetilmesidir.Öğrencileri özellikle milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve ekonomik politikaların kısa ve uzun dönemli etkileri konularında bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Ders makro ekonominin giriş aşamasındaki temel kavramları içermektedir. Ekonomide yaşanan güncel sorunlara ilişkin olarak milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme , para ve maliye politikalrı başlıca konuları oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Milli gelir kavramını ve hesaplanma yöntemlerini öğretir.

 

1,2,3

A,C

TÜFE kavramını ve buna bağlı olarak enflasyon hesaplaması konusunda bilgilendirir

 

1,2,3

A,C

İşsizlik kavramını ve emek piyasasının işleyişi konusunda bilgi verir

 

1,2,3

A,C

Parasal sistem ve enflasyon ilişkisini anlatır

 

1,2,3

A,C

Maliye ve para politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini anlatır

 

1,2,3

A,C

Ekonomik büyüme kavramı ve kaynaklarını öğretir

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 Ekonomik döngü ve küresel ekonomi

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 2(Pearson,sixth Edition)

2

Milli gelir ve yaşam standardı

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 21(Pearson,sixth Edition)

3

TÜFE ve yaşam maliyeti

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 22(Pearson,sixth Edition)

4

İşsizlik

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 23(Pearson,sixth Edition)

5

Potansiyel GSMH ve doğal işsizlik

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 24(Pearson,sixth Edition)

6

Vize

 

7

Ekonomik büyüme

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 25(Pearson,sixth Edition

8

Yatırım, tasarruf ve faiz oranı

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 26(Pearson,sixth Edition)

9

Parasal sistem

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 27(Pearson,sixth Edition)

10

Para, faiz ve enflasyon

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 28(Pearson,sixth Edition)

11

Toplam arz toplam talep ve işçevrim kuramı

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 29(Pearson,sixth Edition)

12

Toplam harcamalar

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 30(Pearson,sixth Edition)

13

Kısa ve uzun dönem Philips eğrileri

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 31(Pearson,sixth Edition)

14

Maliye ve para politikaları

Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 32-33(Pearson,sixth Edition)

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Bade&parkin Foundations of Economics , (Pearson,sixth Edition)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Her konu hakkında konun anlaşıldığını test etmek üzerine verilen ödevler

Sınavlar

Vize ve final olmak üzere çoktan seçmeli ve klasik sorulardan oluşan sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%50

Kısa Sınav

2

%20

Ödev

10

%30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Bölüm Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

x

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

x

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

8

4

32

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

153

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6