Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 307
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, siyasal davranışın belirleyicileri hakkında, özellikle Türkiye'den ve dünyadan örneklerle oy verme davranışı hakkında fikir vermektir.

Dersin İçeriği: 

Ders, Siyasal psikoloji nedir sorusunu cevaplamak için gerekli bileşeni sağlar ve uluslararası alanda politik davranış ve milliyetçilik konularını içerir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyaset psikolojisi, alan tanımı ve metodolojileri üzerine yapılan çalışmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak. 1,3,4,7 1,2,3 A
SiyasAL davranış faktörleri, sosyal farkındalık, sosyal etkiler ve sosyal ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak. 4,7 1,2,3 A
Siyasal psikolojide yer alan birçok grubun incelenmesi 4,7 1,2,3 A
Irk ve etnik meselelerin politik psikolojisini araştırmak 7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Giriş  
2 Siyasal Davranış: Disiplinlerarası Çalışma  
3 Siyasal Davranışın Belirleyicileri  
4 Genetiğin politik yönelim ve davranış üzerindeki etkisi  
5 Muhafazakar ve liberal tartışma, siyasi gelenek  
6 Siyasal Uyum  
7 Çocukluk dönemi, gençlik dönemi, yetişkinlik dönemi  
8 Vize  
9 Yeniden Uyum, Siyasi davranış gelişimi  
10 Siyasal Uyum Kurumları: Aile, okul, kitle iletişimi, arkadaşlar, topluluk  
11 Topluluk ve oylama, parti kimliği  
12 Bireysel rasyonellik, çerçeve mekansal modeli, değerlik modelleri, ödül-ceza modeli, konu öncelik modeli, ekonomik değerlendirme modelleri  
13 Irk, etnik köken ve siyasal davranış, yaş ve siyasal davranış  
14 Tekrar  
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı

İlter Turan, SİYASAL SİSTEM VE SİYASAL DAVRANIŞ, İ.Ü. İktisat Fakültesi, İstanbul, 1977-                    

S.Martin Lipset, SİYASAL iNSAN, Çev.Mete Tunçay, Teori Yay.,Ankara,1986                                                                                                              

A. Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yay. 1992

Diğer Kaynaklar Oya Morova, Chicago Okulu, Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, Doruk Yay.,2013
-John C. Harsanyi, Rational-Choise Models of Political Behavior and Conformist Theories, World    Politics, Vol.21, No.4.(Jul.,1969), pp.513-538

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler Öğrencilerin ders için verilen okumaları yapıp derse gelmeleri ve sınıfta yapılacak ankete katılmaları beklenmektedir.
Sınavlar Vize ve Final Sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi   X      
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi. X        
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.     X    
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.         X
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.   X      
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   14 1 14
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       116
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4.64
Dersin AKTS Kredisi       5