Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 113
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Anayasa Hukukunun genel esaslarını karşılaştırmalı hukuku da dikkate alarak uygulamayı göz ardı etmeden öğrencilere aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, anayasa hukukunun kaynakları, siyasi iktidar, devlet ideolojik tasnifi, varlık koşulları ve biçimleri,  Kurucu iktidar, anayasa yargısı, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve sistemleri, siyasi partiler, yasama, yürütme ve yargı erkleri ve kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler ayrılığı çerçevesinde öngörülen siyasal rejimler konuları yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkiye’deki Devlet geleneğinin öğrenilmesi

 

1,2,3

A,C

Türkiye’nin modernleşme sürecinin anlaşılması

 

1,2,3

A,C

Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin incelenmesi

 

1,2,3

A,C

Türkiye’deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Anayasa hukukunun kaynakları

 

3

Siyasi İktidar ve meşruiyeti

 

4

Asli kurucu iktidar

 

5

Tali kurucu iktidar

 

6

Anayasa Yargısı

 

7

Devlet, varlık koşulları ve ideolojik boyutu

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Devlet biçimleri

 

10

Egemenliğin kullanılmasına göre devlet biçimleri

 

11

Seçim-seçim sistemleri-siyasi partiler

 

12

Hak ve hürriyetler rejimi

 

13

Yasama-yürütme- yargı erkleri

 

14

Kuvvetler ayrılığı ve bu çerçevede öngörülen siyasal rejimler

 

15

 

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

E. Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayım, İstanbul, 2014.

Diğer Kaynaklar

  İ.Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal, 9. Bası, İstanbul, 2014.

K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ders Kitabı, Ekin, Bursa, 2014.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Katım

4

5

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

55

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

45

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

x

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

x

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

x

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

x

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

x

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

x

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

x

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

x

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

x

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

x

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

x

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

x

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

3

30

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

1

1

1

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

89

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5