• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 206
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, özellikle modern teoriler olmak üzere demokrasi teorileri ile ilgili kavrama sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste; çoğulcu, seçkinci ve sınıf kuramları, hiperçoğulculuk, liberal ve illiberal demokrasi kuramları, poliarşi, realist demokrasi, radikal demokrasi, güçlü demokrasi, müzakereci demokrasi, post demokrasi kuramları anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, geleneksel demokrasinin ne olduğunu, özelliklerini kavrayacaktır. 1,3,7 1,2,3 A
Öğrenciler modern demokrasi kuramlarının ne olduğunu anlayacaklardır. 1,3,7 1,2,3 A
Öğrenciler temel demokratik konuları bilecek anlayacak ve değerlendireceklerdir. 1,3,7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders sorumlulukları hakkında bilgilendirme  
2 Demokrasinin tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ile değerleri ve kusurları  
3 Geleneksel Demokrasi Teorisi ve temel ilkesi  
4 Temel ilkeler, çoğunluk yönetimi, temsil, doğrudan ve dolaylı demokrasi  
5 Çağdaş teoriler  
6 Çoğulcu, Elit ve Sınıf, Hiperpluralizm kuramları  
7 ARA SINAV  
8 Liberal Demokrasi  
9 Radikal Demokrasi  
10 Güçlü Demokrasi  
11 Jurgen Habermas- Müzakereci Demokrasi  
12 John Rawls- Demokratik Eşitlik  
13 Dahrendorf - Demokrasi olmayan demokrasi  
14 Post-Demokrasi -Colin Crouch  
15 Otoritenin Ölümü ya da demokrasinin düşüşü?   
16 Genel Tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Oktay Uygun, Demokrasi- Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Sorunlar, XII Levha Yay., İstanbul, 2011
Diğer Kaynaklar Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği, Kırmızı Yay., 2007
-Norberto Bobbio, The Future of Democracy, 1984
-Benjamin Barber, Strong Democracy-Participatory Politics for a New Age, 1984
- Arend Lijphart, Thinking about Democracy, 2008

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Oktay Uygun, Demokrasi- Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Sorunlar, XII Levha Yay., İstanbul, 2011
-Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği, Kırmızı Yay., 2007
-Norberto Bobbio, The Future of Democracy, 1984
-Benjamin Barber, Strong Democracy-Participatory Politics for a New Age, 1984
- Arend Lijphart, Thinking about Democracy, 2008
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10
Ödevler    
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Alan Seçmeli

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi. X        
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.   X      
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 4 64
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   1 10 10
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       128
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.12
Dersin AKTS Kredisi       5