Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 206
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, özellikle modern teoriler olmak üzere demokrasi teorileri ile ilgili kavrama sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste; çoğulcu, seçkinci ve sınıf kuramları, hiperçoğulculuk, liberal ve illiberal demokrasi kuramları, poliarşi, realist demokrasi, radikal demokrasi, güçlü demokrasi, müzakereci demokrasi, post demokrasi kuramları anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, geleneksel demokrasinin ne olduğunu, özelliklerini kavrayacaktır. 1,3,7 1,2,3 A
Öğrenciler modern demokrasi kuramlarının ne olduğunu anlayacaklardır. 1,3,7 1,2,3 A
Öğrenciler temel demokratik konuları bilecek anlayacak ve değerlendireceklerdir. 1,3,7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders sorumlulukları hakkında bilgilendirme  
2 Demokrasinin tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ile değerleri ve kusurları  
3 Geleneksel Demokrasi Teorisi ve temel ilkesi  
4 Temel ilkeler, çoğunluk yönetimi, temsil, doğrudan ve dolaylı demokrasi  
5 Çağdaş teoriler  
6 Çoğulcu, Elit ve Sınıf, Hiperpluralizm kuramları  
7 ARA SINAV  
8 Liberal Demokrasi  
9 Radikal Demokrasi  
10 Güçlü Demokrasi  
11 Jurgen Habermas- Müzakereci Demokrasi  
12 John Rawls- Demokratik Eşitlik  
13 Dahrendorf - Demokrasi olmayan demokrasi  
14 Post-Demokrasi -Colin Crouch  
15 Otoritenin Ölümü ya da demokrasinin düşüşü?   
16 Genel Tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Oktay Uygun, Demokrasi- Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Sorunlar, XII Levha Yay., İstanbul, 2011
Diğer Kaynaklar Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği, Kırmızı Yay., 2007
Norberto Bobbio, The Future of Democracy, 1984
Benjamin Barber, Strong Democracy-Participatory Politics for a New Age, 1984
Arend Lijphart, Thinking about Democracy, 2008

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği, Kırmızı Yay., 2007
Norberto Bobbio, The Future of Democracy, 1984
Benjamin Barber, Strong Democracy-Participatory Politics for a New Age, 1984
Arend Lijphart, Thinking about Democracy, 2008
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi. X        
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.   X      
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 4 64
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   1 10 10
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       128
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.12
Dersin AKTS Kredisi       5