Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; bölgesel kalkınmanın gerekliliğini ve bölgesel kalkınma anlayışının bölgesel gelişme farklılıklarını gidermede ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktır. Diğer bir amaç da, ulusal kalkınma planlarında hedeflenen politikaların yerel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve yerel eylemlere dönüştürülmesinde yerel yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları tespit etmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders; Bölge Kavramı ve Bölge Çeşitleri, Bölgesel Gelişme Politikalarının Kurumsal Yapısı, Bölgesel Planlama ve Kalkınma, Bölgeler Arası Dengesizlikler, Bölge Kalkınma Yöntemleri, Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınmada Rolleri, Avrupa Birliğine Uyum sürecinde Bölge Politikaları ve Yerel Yönetimlerin Kalkınmaya Yönelik Uygulamaları gibi hususları içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretme Metodları

Değerlendirme Metodları

Bölgesel dengesizlikleri giderici politikalar hakkında bilgi sahibi olur.

1,4,5,9

1,2,3

A,C

Avrupa Birliğine Uyum sürecinde Bölge Politikaları anlamak için

1,4,5,9

1,2,3

A,C

Bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirmede yerel yönetimlerin ne gibi katkıları olabileceği konusunda fikir sahibi olur.

1,4,5,9

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

Genel giriş

 

2

Bölge Kavramı ve Bölge Çeşitleri

 

3

Ekonomik Alan ve Üç Bölge Kavramı

 

4

Ekonomik Gelişmişlik Derecelerine Göre Bölge Ayrımları

 

5

Bölgesel Gelişme Politikalarının Kurumsal Yapısı

 

6

Bölgesel Planlama ve Kalkınma

 

7

Bölgesel Planlama Modeli

 

8

Bölgeler Arası Dengesizlikler

 

9

Bölge Kalkınma Yöntemleri

 

10

VİZE

 

11

Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınmada Rolleri

 

12

Türkiyede Bölgesel Kalkınma ve Planlama

 

13

Avrupa Birliğine Uyum sürecinde Bölge Politikaları

 

14

Yerel Yönetim ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi

 

15

Yerel Yönetimlerin Kalkınmaya Yönelik Uygulamaları

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Gales P. & Lequesne C. (1998) Regions in Europe: The Paradox of Power, London and New York: Routledge

Ek Kaynaklar

Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. 

 

Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.

 

Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa

 

TEKELİ, İ., (2008), Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

 

 

 

Eraydın, A., (2004). Bölgesel kalkınma kavram, kuram ve politikalarında yaşanan değişimler. Kentsel Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu 2003 (KEAS ‘03), Bildiriler, 126-146.

 

Keating, M. (1998) “Is there a regional level of government in Europe?” in P. LeGales and C. Lequesne (eds) Regions in Europe, London and New York: Routledge: 11-29.

 

Benz, A. and B. Eberlein (1999) “The Europeanization of regional policies: patterns of multilevel governance”, Journal of European Public Policy 6 (2): 1350–1763. Ertugal,

 

Ebru (2011) “Institutional change and Europeanisation: explaining regional policy reform in Turkey”, Policy & Politics 39(2): 257-273

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Documents

Slide show

Assignments

 

Exams

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

X

 

 

 

 

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

 

 

X

 

 

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.

 

X

 

 

 

 

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

X

 

 

 

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.  

 

 

 

 

X

 

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

X

 

 

 

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Ödev

3

8

24

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

135

Toplam İş Yükü / 25 (s)

16

3

5,4

Dersin AKTS Kredisi

16

3

6