• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ulusal sınırları aşan çevresel sorunlar uluslararası bir yönetişim tarzı gerektirir. Bu durum da uluslararası çevresel rejimlerin varlığını zorunlu kılar. Uluslararası Çevre Politikaları dersi
, uluslararası yönetim mekanizmalarının oluşumunda devletlerin müzakere etmede neden ve nasıl başarısız olduğuna odaklanacaktır. Ders, bir takım çevresel uluslararası mekanizmaların diğerlerinden daha etkili olma sebeplerini ve devletlerin neden çevresel rejimlere riayet etmeleri gerektiğini değerlendirir. Devletler çevre yönetimi konusunda hala başat aktör olsalar da ayrıca, içinde sivil toplum örgütlerini, çokuluslu şirketleri ve uluslararası örgütleri barındıran ulus ötesi aktörlerin rolleri de incelenecektir. Küresel çevre sorunlarını devletlerin ve devlet dışı aktörlerin nasıl çözdüklerini anlamak için, kurs siyaset bilim teorileri ve çevreyle ilgili vaka çalışmalarını bir araya getirmektedir. Bu literatürün içinde uluslararası kurumlar ve rejimler, müzakere teorisi, uygunluk teorisi, kurumsal verimlilik, ulus ötesi aktörler ve küreselleşme gibi birçok konu vardır ve öğrenciler vaka incelemeleri tartışmalarında bu konulardan bahsedeceklerdir. Vaka incelemeleri iklim değişikliği, ozon tüketimi, su paylaşımı, barajlar, balıkçılık, biyoçeşitlilik, ormancılık, Petrol kirliliği, sürdürülebilir enerji, çevre güvenliği ve ticaret konularını kapsar. Teorinin ve pratiğin birleşimi öğrencilerin onları başarılı bir çevre yönetimine götüren basamakları keşfetmesini amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Küresel çevre rejimleri, küresel iklim değişikliği, çevresel güvenlik ,küresel çevre diplomasisi,  sürdürülebilir kalkınma, Kuzey- Güney ilişkileri,  aşırı tüketim, politik ekoloji, çevresel adalet, uluslararası çevre hukuku.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Küresel çevre siyasetini  biçimlendiren anahtar kavramlar, aktörler ve dinamikler alanında eleştirel bir anlayış geliştirmek

2,5

1,2,3

A,C

Önemli çevre politikaları ve uluslararası ilişkiler bilim insanlarının çalışmalarına eleştirel biçimde yaklaşmak, ve küresel çevre sorunları yarattığı pratik ikilemler ışığında kendi argümanlarını değerlendirmek

 

8,11,16

1,2,3

A,C

İşbirliği ya da çatışma halindeki ulus devlet yaklaşımları da dahil olmak üzere çevre rejimlerinin inşası hakkındaki farklı yaklaşımları ya da bilim adamları ve sivil toplum kuruluşları (STK) gibi ‘’ bilgi aktörleri’’nin fikir birliği oluşturmasını açıklayabilmek

 

8,16

1,2,3

A,C

İklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını, uluslararası anlaşmalar, ulusal mevzuat ve sivil toplum faaliyeti gibi çok yönlü politika yaklaşımıyla ele alarak çeşitli sorunları açıklamak

 

5,8,16

1,2,3

A,C

Sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkış tarzının uluslararası temel bir konsept olarak yansımasını eleştirel biçimde tartışmak ve egemen politik ve ekonomik çıkarlarına cevap vermek

 

5,11,16

1,2,3

A,C

Önemli uluslararası organizasyonların Birleşmiş Milletler ile ilişkili olarak küresel çevre rejimlerinin ilerletilmesinde ve genel olarak küresel çevresel yönetişimin oynadığı rolü değerlendirmek.

   8,16

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş 

 

2

Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı

 

3

Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi

 

4

Uluslararası Çevre Politikalarının Aktörleri

 

5

Uluslararası Müzakere Teorileri

 

6

Etkin Çevre Rejimleri

 

7

Ekonomi, Kalkınma ve Küresel Çevre Politikaları

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Küresel Çevre Diplomasisi

 

10

Çevresel Güvenlik

 

11

İklim Değişikliği 

 

12

Vaka İncelemeleri ( Biyoçeşitlilik, Atık, Ozon sorunu, Balıkçılık)  

 

13

AB Çevre Müktesebatı ve Türkiye

 

14

Turkiye ve Uluslararası Çevre Politikaları

 

15

Genel tekrar ve tartışmalar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Chasek,Downie,Brown (2013) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics)  Westview Press; Sixth Edition

Diğer Kaynaklar

Tolba M.  (with Iwona Rummel-Bulska) (1998) Global

Environmental Diplomacy,MIT Press

Axelrod, VanDeveer, Downie (2010) The Global Environment: Institutions, Law, and Policy,CQ Press

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Dauvergne (2012) Handbook of Global Environmental Politics, Edward Elgar Publishing

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

X

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

X

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

X

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

X

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

X

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

X

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

X

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

X

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

X

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

X

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

4

1

4

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5