Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 423
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Organizasyonlardaki insan davranışlarının ve bunun işletmeye olan etkilerinin incelenmesi, çalışanlar arasındaki ilişki ve iletişimin, nasıl motive olacaklarının, formal ve informal grupların işletmenin performansına olan olumlu ya da olumsuz yönlerinin anlatılması, Ayrıca organizasyonlar için liderin önemi, örgüt yapısı ve örgüt kültürü konularının işlenmesi.

Dersin İçeriği: 

Davranışlar ve iş tatmini, motivasyon, iletişim, örgüt kültürü, örgütsel yapı, güç ve politika, örgütsel değişim ve stres yönetimi hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 Grup ve organizasyon içindeki kişi davranışlarını açıklar 1.3.4.5 1,2,3 A, C
Örgüt yapılarını açıklar. 1.3.4.5 1,2,3 A, C
İletişimin faydalarını açıklar. 1.3.4.5 1,2,3 A, C
Motivasyon performans ilişkisini tartışır. 1.3.4.5 1,2,3 A, C
Liderin davranışlarının izleyenlerin davranışlarına etkilerini açıklar. 1.3.4.5 1,2,3 A, C
Örgüt kültürünü açıklar. 1.3.4.5 1,2,3 A, C
Değişim ve stres ilişkisini açıklar. 1.3.4.5 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgütsel davranışa giriş  
2 Davranışlar ve İş tatmini  
3 Duygular ve ruh hali  
4 Kişilik ve değerler  
5 Algılar  
6 Bireysel Karar Verme  
7 Motivasyon İhtiyaçlar
8 ARA SINAV  
9 İletişim  
10 Liderlik Lider, izleyicileri ve durum
11 Güç ve politika  
12 Örgütsel Yapı  
13 Örgüt Kültürü Kültür
14 Örgütsel değişim ve stres yönetimi  
15 Genel ders tekrarı  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Organizational Behavior,  Stephen P. Robbins – Timothy A. Judge 
Diğer Kaynaklar Organizational Behavior,  Fred Luthans

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Organizational Behavior,  Stephen P. Robbins – Timothy A. Judge
Organizational Behavior,  Fred Luthans
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.     X    
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.         X
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   25 3 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   15 1 15
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       144
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.76
Dersin AKTS Kredisi       6