• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 311
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste, öğrencilerin, kamu maliyesini ilgilendiren sorunları ve politikaları analiz edip, değerlendirirebilmeleri amaçlanır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kamu harcamaları ve vergileme gibi konuların analizinde kullanılan iktisadi yöntemlerin uygulamalarına odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Kamu maliyesini tanımlar ve ideolojisini açıklar.

 

1,2,3

A,C

  1. Objektif ve subjectif problem çözme tekniklerini kullanmayı öğretir.

 

1,2,3

A,C

  1. Rekabetçi piyasalarda aksaklığa neden olguları inceler.

 

1,2,3

A,C

  1. Özelleştirme ve devlet tekeli ile yürütülen faaliyetleri mukayese eder.

 

1,2,3

A,C

  1. Fayda maliyet analizlerinin günlük hayat kullanımlarını inceler.

 

1,2,3

A,C

  1. Farklı sektörlerde kamu ve özel teşebbüslerin farklarını inceler.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kamu Maliyesi ve İdeoloji

Ünite 1

2

Pozitif Analiz Araçları

Ünite 2

3

Normatif Analiz Araçları

Ünite 3

4

Normatif Analiz Araçları devam

 

5

Vize Sınavı #1

 

6

Kamu Malları

Ünite 4

7

Dışsallıklar

Ünite 5

8

Dışsallıklar devam

 

9

Eğitim

Ünite 6

10

Vize Sınavı #2

 

11

Fayda Maliyet Analizi

Ünite 7

12

Fayda Maliyet Analizi devam

 

13

Sağlık Sektörü Ekonomisi

Ünite 8

14

Tekrar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Public Finance by Harvey S. Rosen and Ted Gayer, McGraw-Hill, 9th ed

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ve ünite yansıları.

Ödevler

Ünite sonu problemleri  ve ev ödevleri

Sınavlar

Kısa sınav soruları.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınavlar

2

75

Kısa sınavlar

5

10

Ödev

5

15

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Bölüm Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

x

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

x

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

x

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

x

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

x

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınavlar

2

3

6

Ödev & Kısa Sınav

5

2

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

147

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6