Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 311
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste, öğrencilerin, kamu maliyesini ilgilendiren sorunları ve politikaları analiz edip, değerlendirebilmeleri amaçlanır.        

Dersin İçeriği: 

Bu ders kamu harcamaları ve vergileme gibi konuların analizinde kullanılan iktisadi yöntemlerin uygulamalarına odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kamu maliyesini tanımlar ve ideolojisini açıklar.

2,4,5,7

1,2,3

A,C

Objektif ve subjectif problem çözme tekniklerini kullanmayı öğretir.

3,4,5,6

1,2,3

A,C

Rekabetçi piyasalarda aksaklığa neden olguları inceler.

 2,5,6,7

1,2,3

A,C

Özelleştirme ve devlet tekeli ile yürütülen faaliyetleri mukayese eder.

5,6,7

1,2,3

A,C

Fayda maliyet analizlerinin günlük hayat kullanımlarını inceler.

2,6,7

1,2,3

A,C

Farklı sektörlerde kamu ve özel teşebbüslerin farklarını inceler.

2,6,7

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kamu Maliyesi ve İdeoloji

Ünite 1

2

Pozitif Analiz Araçları

Ünite 2

3

Normatif Analiz Araçları

Ünite 3

4

Normatif Analiz Araçları devam

 

5

Vize Sınavı #1

 

6

Kamu Malları

Ünite 4

7

Dışsallıklar

Ünite 5

8

Dışsallıklar devam

 

9

Eğitim

Ünite 6

10

Vize Sınavı #2

 

11

Fayda Maliyet Analizi

Ünite 7

12

Fayda Maliyet Analizi devam

 

13

Sağlık Sektörü Ekonomisi

Ünite 8

14

Tekrar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Public Finance by Harvey S. Rosen and Ted Gayer, McGraw-Hill, 9th ed

Diğer Kaynaklar

Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ve ünite yansıları.

Ödevler

Ünite sonu problemleri  ve ev ödevleri

Sınavlar

Kısa sınav soruları.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınavlar

2

75

Kısa sınavlar

3

15

Ödev

2

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

X

 

 

 

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

X

 

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

X

 

 

 

4

 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

 

X

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir. 

 

 

X

 

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınavlar

2

3

6

Kısa Sınav

3

0,5

1,5

Ödev 2 3 6

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

136,5

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.46

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6