• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 310
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders toplumsal hareketlerin yarattıkları değişimi inceleyecektir. 1960’lardan itibaren kadın, çevre, LGBT hareketleri gibi “yeni toplumsal hareketler” Batı toplumlarının sosyal ve siyasal alanlarını dönüştürdülerç Bu hareketler yeni örgütlenme biçimleri, taktikleri ve kimlik, kültür, güçlendirme gibi fikirleri ortaya attılar. Türkiye’den vaka incelemeleriyle öğrenciler yerleşik çıkar ve kurumlara dışarıdan meydan okumaları ve siyasi değişimin kurumlar dışında gelip gelemeyeceğini tartışma imkanı bulacaklar.

Dersin İçeriği: 

Toplumsal hareketler insanların yaşamlarını, hükümetlerin yönetme biçimlerini, ekonomik sistemlerin mal üretim ve değişim modellerini değiştirmek için girişitikleri ortak teşebbüslerdir. Bu ders toplumsal hareketlerin teorik temellerine ve genel sosyal süreçlerine odaklanmıştır. Toplumsal hareketlerin harekete geçme, taktik, ideoloji gibi kavramlar üzerinde durulacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Toplumsal hareketlerin temel kavramlarını anlamak

 

5,10

1,2,3

A

  • Özellikle 1960’dan bu yana gelişen toplumsal hareketlerin tarihsel rolleri hakkında bilgi sahibi olmak
  •  

5,10,

1,2,3

A

Türkiye’de toplumsal hareketlerin siyasal alanda meydan okumalarını ve etkileşimini anlama

 

5,3

1,2,3

A

Türkiy’nin siyasal bağlamında kurumsal ve kurumsal olmayan politika yapma biçimleri arasındaki ilişkiyi tarif etme ve anlama

 

5,8,13

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Toplumsal Hareket nedir?

 

2

Tarihsel bağlamda toplumsal hareketler

 

 

3

Teorik temeller

 

4

Devletler ve siyasi fırsatlar

 

5

Kültürel direnç, çerçeveleme ve kimlik

 

6

Örgütlenme ve örgütler

 

7

Duygular ve sosyal protesto

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Siyaset, bastırma ve hareketin sönümlenmesi

 

10

Toplumsal hareketlerin başarılarını ve sonuçlarını tanımlamak

 

11

Ulusötesi hareket örgütlenmeleri

 

12

Karşı hareketler

 

13

Devrimci hareket

 

14

Protesto çevrimleri ve şiddet

 

15

Medya ve toplumsal hareketler

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

David Snow, Sarah Soule and

Hanspieter Kreisi (2004) (eds) . The Blackwell Companion to Social Movements. Malden, MA

Diğer Kaynaklar

Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement. New York: Cambridge University Press.2nd  edition  Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. Random House.

Jenkins, J. Craig. 1983. "Resource Mobilization Theory and the Study of Social  Movements." Annual Review of Sociology 9: 527-53.

Klandermans, Bert and Sidney Tarrow. 1988. “Mobilization into Social Movements:

Synthesizing European and American Approaches.” International Social Movement  Research 1:1-38.

McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald. 1988. “Social Movements.” In  Neil Smelser, ed. Handbook of Sociology. Sage.

Pichardo, Nelson. 1997. “New Social Movements: A Critical Review.” Annual Review  of Sociology 23:411-30.

 Polletta, Francesca and James M. Jasper. 2001. “Collective Identity and Social  Movements.” Annual Review of Sociology 27:283-305.

 Snow, David and Pamela E. Oliver. 1994. “Social Movements and Collective Behavior:  Social Psychological Dimensions and Considerations.” In K. Cook, G. Fine, and J.  House, eds., Sociological Perspectives on Social Psychology. Allyn and Bacon.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

X

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

X

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

X

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

X

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

X

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

X

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

X

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

X

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

X

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

X

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

X

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5