• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 406
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; öğrencilerin küreselleşmenin nedenleri ve sonuçları ile yönetişimin küresel kuruluşlar ve ülkeler üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders; küreselleşmenin tanımı, küreselleşme teorileri, küreselleşme ve ulus devlet, kamu politikası transferi, ülkeler arası benzeşmeler, Avrupalılaşma, desantralizasyon, yönetişimin anlamı, küresel yönetişim, iyi yönetişim, şeffaf yönetim, yetki devri ve hükümetlerin rolü, küresel aktörlerin ülkelerin yerel ve merkezi hükümetleri üzerindeki etkisi gibi hususları içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretme Metodları

Değerlendirme Metodları

Küreselleşmenin neden ve sonuçlarını anlamak için

1,4,7,12

1,2,3

A,C

Yönetişimin küresel kuruluşlar ve ülkeler üzerindeki etkisini anlamak için

1,4,7,12

1,2,3

A,C

Küresel aktörlerin yerel ve merkezi yönetimler üzerindeki etkisini anlamak için

1,4,7,12

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

Küreselleşme ve yönetişimin kapsamı

 

2

Küreselleşme nedir, ne değildir?

 

3

Yönetişim nedir, ne değildir?

 

4

Küreselleşme ve ulus devlet

 

5

Küreselleşme ve yönetişim

 

6

Küresel yönetişim

 

7

Küresel yönetişim: Yoksulluk ve sosyal refah

 

8

Küresel yönetişim ve çevre

 

9

Küresel yönetişim ve güvenlik

 

10

VİZE

 

11

Küresel sorunlar

 

12

Ulusal yönetişim

 

13

Yerel yönetişim

 

14

Küreselleşme ışığında yerel yönetimler

 

15

Genel tekrar ve tartışmalar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

David Held & Anthony McGrew,eds., Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Cambridge,Polity, 2002.

Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart, eds, Globalization and Governance, New York: Routledge, 2000.

Ek Kaynaklar

Jonathan G.S. Koppell, World Rule: Accountability, Legitimacy, and the Design of Global Governance, Chicago, The University of Chicago Press, 2010.

D. Avant, Martha Finnemore and Susan K. Sell, eds, Who Governs the Globe?, New York, Cambridge University Press, 2010

 

Materyal Paylaşımı

Documents

Slide show

Assignments

 

Exams

 
 

Değerlendirme Sistemi

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Vize

1

40

Ödev

-

-

Final

1

60

 

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

X

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

X

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

X

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Ödev

1

8

8

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

16

3

4,76

Dersin AKTS Kredisi

16

3

5