Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 413
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı kamu yönetiminde denetimin önemini kavrayarak Türk Kamu Yönetiminin denetlenme yöntemleri konusunda bilgi vermek ve farklı ülkelerin ombudsman uygulamaları hakkında inceleme yapmaktır.  

Dersin İçeriği: 

Bu derste,  kamu yönetiminde denetimin neden önemli olduğu, Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışından Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına geçişte denetim konusundaki önemli noktalar, Türk Kamu Yönetiminin denetlenme yöntemleri, kamu yönetiminde etik konusu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında denetim konusundaki güncellemeler incelenecektir.  Devamında Türkiye ve seçilmiş bazı ülkelerdeki ombudsmanlık deneyimleri incelenecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler kamu yönetiminde denetimin önemini ve gerekliliğini anlayacaklardır.

         1,2,4                            

1,2,3 A
Öğrenciler Türk Kamu Yönetiminde denetim yöntemlerini öğrenecek ve bunlarla ilgili değerlendirme yapabileceklerdir. 1, 2  1,2,3 A
Öğrenciler farklı ülkelerdeki ombudsmanlık deneyimlerini bilecek ve değerlendireceklerdir. 1.7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel giriş / Denetimin Önemi-Denetim Unsurları-Geleneksel Yönetim Anlayışından Yeni Kamu yönetimi Anlayışına Geçişte Denetim  
2 Kamu Yönetiminde İdari Denetim  
3 Kamu Yönetiminde Siyasi Denetim  
4 Kamu Yönetiminde Yargı Denetimi  
5 Kamu Yönetiminde Diğer Denetim Yöntemleri  
6 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetim, Denetim açısından Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetimler ilişkisi  
7 VİZE SINAVI  
8 Kamu Yönetiminde Etik  
9 Ombudsmanlık   
10 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)  
11 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)  
12 Seçilmiş Ülkelerde Ombudsmanlık Kurumu Uygulamaları   
13 Seçilmiş Ülkelerde Ombudsmanlık Kurumu Uygulamaları   
14 Tekrar  
15 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı "Kamu Yönetiminde Denetim ve Ombudsmanlık", Prof. Dr. Bekir PARLAK ve Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN. Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2019. 
Diğer Kaynaklar

"Türkiye'nin Yönetim Yapısı", Prof. Dr. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turhan Kitabevi.                  

"Kamu Yönetimi", Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ, Umuttepe Yayınları.                             

"Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance", The Institute of Internal Auditors.     

Biçer, M. (2018). Evaluate the Existing Political Oversight Role of Turkish Parliament over  the Public Finance and in This Context Analyzed the New Turkish Presidential Government System. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 11, 228-238.

Batalli, M. (2015). Role of Ombudsman Institution over the Administration. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, 1(3), 232-240.                          

Gençkaya, Ö. F. (2009). "Çıkar Çatışması", Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  Vize ve Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.       X  
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.     X    
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.   X      
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.       X  
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   14 3 42
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   14 2 28
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       118
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,72
Dersin AKTS Kredisi       5