• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 413
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; öğrenciler tarafından, kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutlarının, bürokrasi kuramlarının, yönetim kavramı ve unsurlarının, kontrol ve denetim kavramlarının, kamu yönetiminde denetim mekanizmasını ve denetim türlerinin anlaşılmasının sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders; kamu yönetiminde denetim fonksiyonunun geçmişten bugüne kadar ki gelişimini, kamu yönetiminde denetim yaklaşımlarını, denetim türlerini, ombudsman denetimini, Türkiye’de kamu yönetimi denetiminde güncel değişimleri ve yerel yönetimler, hizmet yerinden kuruluşları ile bağımsız idari otoritelerin denetimini içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretme Metodları

Değerlendirme Metodları

Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutunu anlamak için

1,4,7,12

1,2,3

A,C

Kamu yönetiminde denetimin önemi, işlevi ve türlerini kavramak için

1,4,7,12

1,2,3

A,C

Kamu yönetiminin denetimi alanında, denetim organları hakkında bilgi doğrultusunda denetçilik becerisi

kazanabilmek için

1,4,7,12

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Boyutu

 

2

Yönetimde Denetim Fonksiyonu

 

3

Kamu Yönetiminde Denetim Fonksiyonun Tarihi Gelişimi

 

4

Kamu Yönetiminde Denetim Yaklaşımları

 

5

Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımları ve Denetim Anlayışı

 

6

Denetim Türleri: Siyasi Denetim

 

7

Denetim Türleri: Yargı Denetimi

 

8

Denetim Türleri: Yürütme Denetimi

 

9

Denetim Türleri: Hiyerarşik Denetim

 

10

VİZE

 

11

Kamuoyu Denetimi ve Sivil Toplum Kuruluşları

 

12

Ombudsman Denetimi 

 

13

Türkiye’de Kamu Yönetiminde Denetimde Güncel Değişimler: Sayıştay, Danıştay, İç Denetçilik

 

14

Yerel Yönetimler ve Bağımsız İdari Otoritelerin Denetimi

 

15

Genel tekrar ve tartışmalar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Turan ÖZTÜRK, Türk Kamu Yönetiminde Biyerden Devlete Yönetsel Denetim Süreci, Platin Yayınları, 2007.

Ek Kaynaklar

İsmail KALENDER, “Türk Kamu İdaresinin Yeni Yönetim Ve Denetim Sistemleri”, TİD, 87-103, 2006.

Alptekin AKTALAY, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Merkezden Yönetim Ve Yerinden Yönetim

Arasındaki Denetim İlişkisi, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2011.

 

Materyal Paylaşımı

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

X

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

X

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

X

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Ödev

1

8

8

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

16

3

4,76

Dersin AKTS Kredisi

16

3

5