Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 414
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı,siyaset biliminin temel kavramlarından olan siyasi partilerin işleyiş, örgütlenme ve Türkiye'deki tarihçesini öğrencilere tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders,siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmesi, siyasi partiler kanunu, partilerin demokrasi ile ilişkisi ve tarihçelerini içermektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Parti Kanunu işleyiş ve örgütlenmesini tanımlayacak; Siyasi partiler kanunun eksiklikleri ve demokrasi ile ilişkisine dair çözümler önerecek 1,2,3,5 1,2,3 A, C
Siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmelerinin demokrasi ile ilişkisini çözümleyecek 1,2,3,5 1,2,3 A, C
Farklı dönemlerin siyasi partilerini karşılaştıracaktır;günümüz siyasi partileri ve siyasi gelişmeleri ilişkilendirecek 1,2,3,5 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyasi Parti Tanımı, Siyasi Partilerin vazgeçilmezliği, niteliği, Siyasi Parti kurma hakkı, üye oma ve üyelikten çekilme hakkı, siyasi partilerin kurulması,sicili, denetlenmesi.  
2 Siyasi Partilerin genel merkez teşkilatı, büyük kongre, genel başkan, merkez karar, yönetim ve icra organları, merkez disiplin kurulu.  
3 Siyasi Partilerin il, ilçe, belde teşkilatları, kongreleri, seçimlerin yapılması, kongrelerin düzenlenmesi, kuralları  
4 Siyasi Partilerin TBMM'de grup kurması, Grup Genel Kurulu, Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kuralları, çalışma kuralları.  
5 Siyasi Partilerin seçimlere katılması, parti adaylarının tespiti, İlçe Seçim Kurulları, ön seçim mekanizması.  
6 Siyasi Partilerde disiplin işleri, disiplin kuralları  
7 Siyasi Partilerin tutacağı defter ve kağıtlar, Siyasi Partilerin gelirleri, kaynakları, giderleri, parti içi mali işlemler, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi.  
8 Siyasi Partilerin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili yasaklar, siyasi partilerin kapanması veya kapatılması şartları ve uygulanma yöntemleri.  
9 Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde siyasi örgütlenme, İttihat ve Terakki Fırkası, diğer fırkalar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası  
10 VİZE  
11 Mütarake dönemi siyasi partileri.  
12 Cumhuriyet Dönemi, çok partili dönem (1946-1960) Siyasi Partileri ve Siyasi Gelişmeleri.  
13 1960- 1971-1980 dönemi Siyasi Partileri ve siyasi gelişmeler  
14 1980-2001 dönemi Siyasi Partileri ve siyasi gelişmeler.  
15 2001 sonrası gelişmeler, Siyasi Partiler ve güncel durum.  
16 FİNAL Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Özbudun, Ergun, Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemleri
Diğer Kaynaklar T.C. Anayasası,
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu,
Yücel, Serhan, Türkiye'nin Siyasi Partileri,
Duverger, M., Siyasi Partiler,
Turgut, Hulusi, 12 Eylül Partileri,
Tunaya, T. Zafer, Türkiye'de Siyasi Partiler 1-2-3,
Şarkoğlu, A. (et. al), Siyasi Partilerde Reform

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar       
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.         X
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.       X  
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   14 3 42
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       144
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,64
Dersin AKTS Kredisi       5