• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 418
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders, İngiltere, ABD, Türkiye ve diğer çağdaş toplumlarda siyaset, medya ve demokrasi arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Politikacıların, sendikaların, baskı gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kuruluşların medyayı nasıl kullandığını inceliyor.

Dersin İçeriği: 

Ayrı bölümler siyasi medyaya ve bunların etkilerine, siyasi reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarına ve taban kampanyalarından hükümetlere ve uluslararası organlara kadar her düzeyde kuruluşun iletişim uygulamalarına bakar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler siyasal medyayı ve etkilerini anlayabilirler 1.5 1,2,3 A, C
Dünyadaki siyaset, medya ve demokrasi arasındaki ilişkiyi anlayabilir 1.5 1,2,3 A, C
Öğrenciler politikacıların, sendikaların, baskı gruplarının, STK'ların, medyayı nasıl kullandığını anlayabilir 1.4.5 1,2,3 A, C
Öğrenciler politik reklamların, halkla ilişkilerin ve iletişimin ne olduğunu anlayabilir 1.4 1,2,3 A, C
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 İkna Makinesi   
3 Eski Medya Etkilemesi  
4 Gündem Belirlerme  
5 Haber Çerçeveleme  
6 Aday Çerçeveleme  
7 Basın Ofisi  
8 VİZE SINAVI  
9 Kamuoyu  
10 İkna Gücü  
11 Yeni Medya  
12 İngiltere ve ABD'deki son seçim kampanyaları  
13 Türk siyasi kampanyalarına genel bakış  
14 Diğer siyasi iletişim modelleri  
15 Genel Tekrar  
16 FİNAL Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Brian McNair, An Introduction to Political Communication, Psychology Press, 2003. 
Diğer Kaynaklar Brooke Gladstone and  Josh Neufeld.. The Influencing Machine: Brooke Gladstone
on the Media, Norton and Company, 2011.
Linda Polman, The Crisis Caravan. What’s Wrong with Humanitarian Aid?
Metropolitan, 2010.
Drew Westen, The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of
the Nation. Public Affairs, 2007.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Brian McNair, An Introduction to Political Communication, Psychology Press, 2003. 
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10
Ödevler    
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Alan Seçmeli

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.   X      
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.         X
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   14 1 14
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       116
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4.64
Dersin AKTS Kredisi       5