Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 419
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste Kamu Yönetiminin teorik çerçevesinin gözden geçirilmesinin yanı sıra STK'lardan, Kamu Yönetiminden ve Özel sektörden konuşmacıların katıldığı web seminerlerine dayanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders, Kamu Yönetiminin teorik çerçevesine bağlı olarak teorilerin  gözden geçirilmesi içermektedir. Bununla birlikte,  Kamu Yönetiminde güncel gelişmeler izlenerek, bu gelişmelere paralel olarak Kamu Yönetimini gelişmelerini  anlamaya, yorumlamaya yönelik  STK'lardan, Kamu Yönetiminden ve Özel sektörden konuşmacıların katıldığı web seminerleri ile öğrencilerin son gelişmelerle donanımın arttırmaktadır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel politik sürecin özelliklerini kavrar. 1,2,3,7 1,2,3 A
Öğrenciler kamu yönetimini analiz etme yeteneğine sahiptir. 1,2,3,7 1,2,3 A
Öğrenciler temel kamu yönetimi sorunları tanır ve bilirler. 1,2,3,7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin çerçevesi ve amaçlarının tanıtımı. 
Ders işleme yöntemi üzerine bilgilendirme. 
 
2 MAX WEBER’DEN DWIGHT WALDO’YA KAMU YÖNETİMİ  
3 KY VE YÖNETİŞİMDE BÜROKRASİNİN ROLÜ
WEBINAR:
 
4 BİLİMSEL YÖNETİMDEN PERFORMANS YÖNETİMİNE GEÇİŞ
WEBINAR: 

 
 
5 KURAM VE UYGULAMA 
WEBINAR:
 
6 BİRLİKTE YAŞAMA:ÇATIŞMA VE UYUM
WEBINAR: 
 
7 Mid-term  
8 KY’DE İNSAN İLİŞKİLERİ YAKLAŞIMI-ELTON MAYO  
9 21. YÜZYILDA YÖNETİCİ OLMAK  
10 KY ARAŞTIRMALARINDA GÜNDEM BELİRLEMEK  
11 SOSYAL VE ÖRGÜTSEL DENETİM YAPILARI  
12 İDARE-İ MASLAHAT (MUDDLE THROUGH)  
13 KY’NE EKLEKTİK BAKIŞ: DWGHT WALDO  
14 Review  
15 CONCLUSION  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1. Brian R.Fry&Jos C.N.Raadschelders, Max Weber’den Dwight Waldo’ya Kamu Yönetimi, Çev.ed. Oktay Koç, Anı Yay. Ankara, 2017 
 
Diğer Kaynaklar 2. Five Contemporary Issues in Public Administration 
3. KY’de Küresel Değişimler ve Yeni Sorun Alanları-F.Kırışık
4. Kamu Yararı Kavramı-O.Saraç
5. KY Kavramı Üzerine Düşünceler-T.Akıllıoğlu
6. KY ve Pandemi-M.S.Öztoprak
7. Globalization, Organization and PA

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler Öğrencilerin ders için verilen okumaları yapıp derse gelmeleri beklenmektedir.
Sınavlar Vize ve Final Sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi X        
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi. X        
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği. X        
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.       X  
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   14 1 14
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       116
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,64
Dersin AKTS Kredisi       5