• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 421
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders sosyal bilimlerde araştıma sorularının nasıl oluşturulduğunun ve bu soruların cevaplanabilmesi için gerekli istatistiksel araçların sağlam bir şekilde anlaşılmasını ve bu kavramların SPSS programında uygulamasını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste istatistiğin değişken tipleri, betimsel veri analizi, olasılık, olasılık dağılımları, güvenilirlik testi gibi temel kavramları SPSS programında uygulamalarıyla birlikte gösterilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sosyal bilimlerde araştırma sorusu oluşturabilmek

6,12

1,2,3

A

Temel istatistik kavramlarını öğrenmek

12,6

1,2,3

A,C

Öğrenilen temel istatisktiksel kavramları SPSS programında uygulayabilmek

6,12

1,2,3

A,C

SPSS programında alınan sonuçları yorumlayabilmek

12,6

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İstatistik tekrar I: araştırma sorusu, veri, örneklem

 

2

İstatistik tekrar II: betimsel veri analizi

 

3

Araştırma ve istatistiki süreçle ilgili seçimler

 

4

Veri dosyası  yaratma, veri dosyasi alma, SPSS’te istatistik komutu

 

5

Veriyi  keşfetme ve özetleme

 

6

Ortalamaları karşılaştırma: tek örneklem testleri

 

7

Ortalamaları karşılaştırma: çift örneklem testleri

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Tek faktörlü varyans analizi: Tek yönlü ANOVA testi

 

10

Tek faktörlü varyans analizi: Kruskal-Wallis testi

 

11

Bağımlı değişkenler arasında faktör deneyi

 

12

Bağımlı değişkenler içindefaktör deneyi

 

13

İstatistiki birlikteliği ölçmek

 

14

İstatistiki birlikteliği ölçmek: Korelasyon analizi

 

15

Tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

IBM SPSS Statistics 19 Made Simple, Psychology Press, Kinnear &Gray, Taylor Francis Group, 2011

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

X

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

X

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

X

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

X

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

X

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

X

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

X

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

X

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

X

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

X

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

X

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5