Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 421
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders sosyal bilimlerde araştıma sorularının nasıl oluşturulduğunun ve bu soruların cevaplanabilmesi için gerekli istatistiksel araçların sağlam bir şekilde anlaşılmasını ve bu kavramların SPSS programında uygulamasını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste istatistiğin değişken tipleri, betimsel veri analizi, olasılık, olasılık dağılımları, güvenilirlik testi gibi temel kavramları SPSS programında uygulamalarıyla birlikte gösterilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyal bilimlerde araştırma sorusu oluşturabilmek 3,5 1,2,3 A, C
Temel istatistik kavramlarını öğrenmek 4,5 1,2,3 A, C
Öğrenilen temel istatisktiksel kavramları SPSS programında uygulayabilmek 4,6 1,2,3 A, C
SPSS programında alınan sonuçları yorumlayabilmek 5,6,7 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta   Ön Hazırlık
1 İstatistik tekrar I: araştırma sorusu, veri, örneklem  
2 İstatistik tekrar II: betimsel veri analizi  
3 Araştırma ve istatistiki süreçle ilgili seçimler  
4 Veri dosyası  yaratma, veri dosyasi alma, SPSS’te istatistik komutu  
5 Veriyi  keşfetme ve özetleme  
6 Ortalamaları karşılaştırma: tek örneklem testleri  
7 Ortalamaları karşılaştırma: çift örneklem testleri  
8 VİZE SINAVI  
9 Tek faktörlü varyans analizi: Tek yönlü ANOVA testi  
10 Tek faktörlü varyans analizi: Kruskal-Wallis testi  
11 Bağımlı değişkenler arasında faktör deneyi  
12 Bağımlı değişkenler içindefaktör deneyi  
13 İstatistiki birlikteliği ölçmek  
14 İstatistiki birlikteliği ölçmek: Korelasyon analizi  
15 Tekrar  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Darren George, Paul Malley (2019) IBM SPSS Statistics 26 Step by Step Routledge.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi. X        
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi. X        
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.     X    
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.       X  
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.         X
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 5 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev        
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       151
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,04
Dersin AKTS Kredisi       5