Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 422
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, batı ve batılı olmayan dünya tarihine giriş niteliğindedir. Çağdaş toplumların sosyal ve politik manzaralarını ve evrimini inceler. Toplumlardaki sosyal ve politik değişimin arkasındaki temel nedenleri araştırıyor.

Dersin İçeriği: 

Ders, çağdaş Batı toplumlarının temel sosyal ve politik tarihsel süreçlerini kapsamaktadır. Feodalizmden kapitalizme geçiş, Fransız Devrimi, kırsal tarih ve sanayileşme ve milliyetçiliğin kökenleri de dahil olmak üzere Avrupa sosyal ve siyasi tarihinde klasik çalışmalar ve tartışmalar. Ayrıca Afrika, Asya ve / veya Latin Amerika'nın sosyal ve siyasi tarihi hakkındaki temel literatüre de değinmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Batılı ve Batılı olmayan toplumların tarihsel ve siyasi tarihi hakkında temel bilgileri göstermek 1,7 1,2,3 A, C
Çağdaş toplumların evrimi hakkında farkındalık yaratmak 1,7 1,2,3 A, C
Batı toplumlarında sosyal ve politik değişimin temellerini açıklar 1,7 1,2,3 A, C
tarihsel bir perspektifte akım, küresel, ulusal ve yerel siyasi çatışmaların bir anlayış geliştirmek 1,7 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı - Oryantasyon  
2 Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik  
3 Feodalizm ve Mutlakiyetçilik  
4 Kapitalizmin Kökeni  
5 Akıl Çağı  
6 Endüstri Çağı  
7 Sınıf ve Devrim   
8 VİZE SINAVI  
9 Şehir Hayatı  
10 Milliyetçilik ve Ulus Devletler  
11 Cinsiyet  
12 Emparyalizm ve Savaş  
13 Sömürgecilik ve Üçüncü Dünya  
14 Küreselleşme  
15 Tekrar  
16 FİNAL Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Hobsbawm, E. The Age of Revolution 1789-1848 (Penguin) 
Diğer Kaynaklar Levack B., et. al. The West: Encounters and Transformations (Pearson)
Anderson, P. Passages from Antiquity to Feudalism
Roebuck, J. The Shaping of Urban Society
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Hobsbawm, E. The Age of Revolution 1789-1848 (Penguin)                                                                                                   Levack B., et. al. The West: Encounters and Transformations (Pearson) 
Anderson, P. Passages from Antiquity to Feudalism 
Roebuck, J. The Shaping of Urban Society               
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.     X    
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.     X    
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.       X  
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   14 3 42
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       144
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,64
Dersin AKTS Kredisi       5