Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, öğrencilere tarihsel ve modern devleti eleştirel bir gözle değerlendirmek ve yorumlamak için çeşitli analitik ve teorik araçlar sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste; Devlet kavramı, devletin kökeni, unsurları, gücü, egemenlik kavramları, devlet biçimleri, modern devlet teorileri, ulus devlet, Marksist, Marksizm sonrası, liberal, neoliberal devlet teorileri tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Devlet teorilerini kapsamlı anlayabilmek 1,3,5,7 1,2,3 A
Devletin etüdünde, iktidar teorilerinde ve devlet inşasında temel kavramlara hakim olmak 1,3,5,7 1,2,3 A
Devlet teorileri alanındaki temel yaklaşımları bilmek. 1,3,5,7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders sorumlulukları  
2 Devlet nedir?
Plato: Cumhuriyet okunması ve tartışılmasıı ve tartışılması
 
3 Devletierakip teorileri
• Çoğulcu Devlet • Kapitalist Devlet • Leviathan Devlet • Ataerkil Devlet
Plato tarafından Cumhuriyet'in okunması ve tartışılması
 
4 Çoğulcu Devlet Kuramı  
5 Çoğulculuğun Eleştirisi: Yeni çoğulculuk  
6 Ara Sınav  
7 Marksist Devlet Kuramı
Plato: Cumhuriyet okunması ve tartışılması
 
8 Marx'ı revize eden devlet teorileri  
9 Egemenlik Kuramları  
10

Devletin rolü
• Minimal devlet
• Gelişimsel devlet
• sosyal demokratik devlet
                                                     • ortak devlet                                                              Plato: Cumhuriyet okunması ve tartışılması

 
11                                         Küreselleşme ve ulus devletin geleceği                                       Plato: Cumhuriyet okunması ve tartışılması  
12 Restructuring the state  
13 Genel Tekrar  
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Andrew Heywood, Politics, second edition, 2002
Diğer Kaynaklar - H. Lewis Morgan, Ancient Society, 1877
- Franz Oppenheimer, The State Its History and Development Viewed Sociologically, 1922
- A. Anter, Max Weber's Theory of the Modern State, Origins, Structure and Significance, 2014
- Franz Oppenheimer, Devlet, Siyasal Ktbv., Classes
- Cem Eroğul, Devlet Nedir?, İmge Yay., 2. Baskı, 1999
- F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, İş bank. Yay., 2. Basım,2019
- Oktay Uygun, Devlet Teorisi, XII Levha yay., 2014
- Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta yay., 8.Bası, 1998
- P. Bourdieu, Devlet Üzerine, çev. Aslı Sümer, 1989-1992, İletişim yay., 2015
- Republic by Plato
- Christopher Pierson, The Modern State, Second edition, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge , 2004

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler Her dersten önce öğrencilerin ders materyallerini okumuş olması beklenir.
Her seminerde öğrenciler gruptaki Plato Cumhuriyeti kitabını okuyup tartışacaklar.
Öğrencilerden sınıf tartışmalarına aktif olarak katılmaları ve kişisel araştırma ve analizlerini akranlarıyla paylaşmaları beklenir.
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.       X  
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.       X  
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.   X      
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   14 4 56
Ara Sınav   1 3 3
         
Ödev   1 50 50
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       151
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6.04
Dersin AKTS Kredisi       6