• Türkçe
  • English

Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi  Z. Gökhan Ersoy, bu yıl 10-12 Nisan 2017 tarihleri arasında ‘Manchester Üniversitesi’ tarafından 22.si düzenlenen ‘Alternative Futures and Popular Protest’ başlıklı konferansta, yedinci oturumda yer alan 19 numaralı panelin oturum başkanlığını yürüttü.

Konferansın son gününde, Trinity College Dublin Sosyoloji Bölümü’nde Yard. Doç. Dr. David Landy, İrlanda’dadaki su hakkı kampanyasının nasıl başarılı olduğu ve aktörlerin başarılı bir kampanyadan neler öğrendikleri hakkında çeşitli bakış açılarını dinleyicilerle paylaştı. İrlanda’daki su hakkı mücadelesi ülkenin kuruluşundan bugüne yürütülen en önemli kampanya olduğunu anlatan David Landy, ülke geneline yayılan bir hareketin ve sivil itaatsizliğin, İrlanda hükümetinin kemer sıkma politikalarına karşı yürütülen  mücadelenin doğal kaynakların özelleştirilmesi konusunda hükümete nasıl geri adım attırdığını anlattı.

Oturumdaki diğer sunumda ise Södertörn Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Dr. Ekaterine Tarasova tarafından toplumsal hareketlerde yer alan aktörlerin harekette nasıl koalisyon oluştruduğuna dair literatür üzerinden Rusya, Polonya ve İsveç’te  nükleer karşıtı hareketlerin oluşturduğu koalisyonları anlattı.