Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
SOC 101 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
PA 101 Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 108 Sosyal Sorumluluk Projeleri Zorunlu
LAW 128 Kamu Hukukuna Giriş Zorunlu
PSIR 201 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu
ECON 122 Makroiktisatın Temelleri Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
PA 102 Türk Yönetim Tarihi Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 205 Türk Kamu Yönetimi Zorunlu
LAW 113 Anayasa Hukuku Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
LAW 233 İdare Hukuku Zorunlu
PA 307 Siyasal Davranış Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
PA 206 Çağdaş Demokrasi Kuramları Zorunlu
PA 208 Bölgesel Politikalar Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
LAW 297 İdari Yargı Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 309 Devlet Ve Sivil Toplum Zorunlu
PSIR 306 Toplum Ve Siyaset Zorunlu
PA 301 Türk Demokrasi Tarihi I Zorunlu
PA 409 Küresel Çevre Politikaları Zorunlu
PA 303 Yerel Yönetimler Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 302 Türk Demokrasi Tarihi II Zorunlu
PA 304 Siyaset Psikolojisi Zorunlu
PA 306 Kamuda Bilgi Teknolojileri ve E-Devlet Zorunlu
PA Bölüm içi seçmeli ders I Zorunlu
PA 308 Kamu Yönetimi Stajerlik Programı Zorunlu
FREE Serbest seçmeli I Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA Bölüm içi seçmeli ders II Zorunlu
PA 423 Kamu yönetiminde örgütsel davranış Zorunlu
PA 401 Kamu Personel Yönetimi Zorunlu
PA 403 Avrupa Yönetsel Alanı ve Türkiye Zorunlu
PA 405 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 402 Kamu Politikaları Analizi Zorunlu
PA Bölüm içi seçmeli ders III Zorunlu
PA Bölüm içi seçmeli ders IV Zorunlu
FREE Serbest seçmeli II Zorunlu
ECON 311 Kamu Maliyesi Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 414 SİYASAL PARTİLER Alan Seçmeli
PA 418 SİYASAL İLETİŞİM Alan Seçmeli
PA 419 KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Alan Seçmeli
PA 424 VERGİ YÖNETİMİ Alan Seçmeli
PA 310 TOPLUMSAL HAREKETLER Alan Seçmeli
PA 421 SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI ANALİZ Alan Seçmeli
PA 406 KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM Alan Seçmeli
PA 422 SOSYAL VE SİYASAL TARİH Alan Seçmeli
PA 413 KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM Alan Seçmeli