Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PSIR 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, 1980’lerden bu yana klasik entelektüel geleneklere bir eleştiri olarak gelişen ve 1990’lardan itibaren olgunluk noktalarına erişen Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorilerine derinlemesine bir giriş yapmaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders çerçevesinde,  Toplumsal İnşacılık, Eleştirel Teori, Feminizm ve Post-Modernizm gibi Positivizm-Sonrası teorilerin, uluslararası ilişkiler literatürüne kazandırmış oldukları temel kavramlar, temel varsayımları, argümanları ve yöntemleri yakından incelenecektir. ​

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Toplumsal İnşacılık, Eleştirel Teori, Feminizm ve Post-Modernizm gibi eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorilerinin, dünya sistemin işleyişine dair temel varsayım ve kavramlaştırmalarını ana hatlarıyla tanımlayabileceklerdir.

1,2,8.9

1,2,3

A

Klasik Uluslararası İlişkiler yaklaşımları (Realizm ve Liberalizm)  ile Positivizm-Sonrası teorileri, küresel siyasetinin işleyişine dair temel varsayım ve kavramlaştırmaları  açısından karşılastırabileceklerdir.

1,2,3,8

1,2,3

A

Aynı zamanda, “yeni” ve “klasik” entelektüel yaklaşımlar arasındaki temel epistemolojik ve yöntemsel farklılıkları ayırt edebileceklerdir.

3,5,6,10

1,2,3

A,D

Tarihsel ve güncel uluslararası gelişmeleri, birbirlerinden ciddi ayrılıklar gösteren farklı teorik yaklaşımların bakış açılarıyla yorumlayabileceklerdir.

3,5,6,10

1,2,3

A,D

Realist ve Liberal yaklaşımların, Eleştirel ekol tarafından vurgulanan eksiklik ve sıkıntılarını öğrendikten sonra, özellikle güçlü uluslararası aktörlerin dış politika tercihlerinin dünya barış ve güvenliğine potansiyel ve gerçek etkilerini teorik olarak analiz edip eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir.

Örneğin, ilk olarak, Amerika’nın 2003 Irak işgalinin büyük ölçüde Realist ulusal ve uluslararası güvenlik varsayımlarına dayanarak formüle edildiğini teşhis edeceklerdir. Sonrasında, Irak işgalinin Amerikan ve dünya güvenliğine neden beklenenin tersine olumsuz etkiler yaptığını, alternatif bir bakış açısına, örneğin Realizmden köklü farklılıklar gösteren Eleştirel Güvenlik Teorisi yaklaşımına dayanarak, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendireceklerdir.

1,2,3,

8, 9,10

1,2,3

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Realizm ve Liberalizmin,– Eleştirel Uluslararası İlişkilerin arka planı ve karşı tezi olarak genel değerlendirmesi

 

2

Ekonomik Yapısalcılık: Klasik ve Radikal Bağımlılık Teorileri

 

 • Viotti & Kauppi (2010): 185-196, 206-209.
 • J.A. Hobson, “The Economic Taproots of Imperialism” Viotti & Kauppi (2010), pp.212-214.
 • R.Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations” Viotti & Kauppi (2010), pp.215-225.
 • Mingst (2004) “The Radical Perspective” pp: 71-74.

3

Ekonomik Yapısalcılık: Wallerstein’nın Dünya Sistemi Teorisi

 

 • Viotti & Kauppi (2010): 185-193, 196-202, 206-209.
 • I.Wallerstein, “The Modern World System as a Capitalist World-Economy,” Viotti & Kauppi, pp.225-236.
 • Immanuel Wallerstein, “The Rise&Demise of the CWS” in Mingst&Snyder (2001):149-57
 • Immanuel Wallerstein, “Patterns and Perspectives of the Capitalist World-Economy,” Viotti & Kauppi (1999), pp. 369-376.

4

İngiliz Okulu: Uluslararası Toplum ve Grotiusçu Akılcılık

 

 • Viotti & Kauppi (2010), pp: 242-254.
 • H.Grotius, “War, Peace & the Law of the Nations” Viotti & Kauppi (2010), pp.255-259.
 • H.Grotius, “Freedom of the Sees” Viotti & Kauppi (2010), pp.259-261.
 • Tim Dunne, “Inventing International Society” Viotti & Kauppi (2010), pp.261-267.
 • Hedley Bull, “Does Order Exist in World Politics?” Viotti & Kauppi (2010), pp.268-270.

5

İnşaacılık

 

 • Viotti & Kauppi (2010), pp.276-296.
 • Alexander Wendt, “Constructing International Politics” Viotti & Kauppi (2010), pp.299-306.

6

İnşaacılık

 

 • Alexander Wendt, “The Lockean Culture” Viotti & Kauppi (2010), pp.307-315.
 • M. Finnemore, “Constructing Norms of Humanitarian Intervention” Viotti & Kauppi (2010), pp.319-326.

7

Ara Sınav

 

8

Eleştirel Teori

 

 • Viotti & Kauppi (2010), pp: 332-345.
 • Richard Devetak, “Critical Theory,” pp.145-177.
 • Ken Booth, “Critical Explorations& the Highway of Critical Security Theory” Viotti & Kauppi, pp:347-355.

9

Eleştirel Teori

 

 • Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam,” in The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations ed. by John Baylis & Steve Smith (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp.374-388.
 • David Campbell, “Writing Security” Viotti & Kauppi (2010), pp: 364-370.

10

Post-Modern Uluslararası İlişkiler Teori

 

 • Richard Devetak, “Postmodernism,” pp.179-209.
 • Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam,” in The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations ed. by John Baylis & Steve Smith (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp.374-388.

11

Feminist Uluslararası İlişkiler Teorisi

 

 

 • I.M.Young, “The Logic of Masculinist Protection” Viotti & Kauppi (2010), pp: 386-393.
 • Ann Ticker, “Why Women Can’t Rule the World” Viotti & Kauppi (2010), pp: 394-399.
 • Ann Ticker, “Man, the State, and War: Gendered Perspective on National Security” in Mingst &Snyder (2001): 60-69.

12

Normatif Meseleler ve Uluslararası İlişkiler Teorisi

 

 • Viotti & Kauppi (2010) pp: 404-424.
 • Immanuel Kant, “Morality, Politics, & Perpetual Peace” Viotti & Kauppi (2010), pp: 426-431.
 • E.H.Carr, “The Nature of Politics” Viotti & Kauppi (2010), pp: 431-434.
 • Williams&Caldwell, “Just War Theory & the Principles of Just Peace” Viotti & Kauppi (2010), pp: 435-43.

13

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Sivil Toplum, Din, Kimlik

 

 1. Viotti & Kauppi, “Religion, Nationalism& Conflicting Identities” IR&World Politics 2006, pp:454-489.

 

14

Genel Değerlendirme

 

 

15

Bitiriş

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

P. Viotti & M. Kauppi, International Relations Theory (NY: Longman 2011 5th ed.)

Diğer Kaynaklar

Karen Mingst, Essentials of International Relations (NY: Norton & Company, 2004)

Karen Mingst&J. Snyder, Essential Readings in World Politics (NY: Norton&Company, 2001)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalık okumaların değerlendirmeleri yapılacaktır.

Sınavlar

Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final

1

60

 

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

 

 

 

 

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

 

 

 

 

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

 

 

 

X

 

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

 

 

 

 

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

 

 

 

 

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

X

 

 

 

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

 

 

 

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

 

 

 

X

 

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

 

 

 

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

 

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Final sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

23

23

Final

1

40

40

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7