Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin Avrupa Birliği’nin bütünleşme teorileri, tarihsel gelişimi, kurumları ve başlıca politikaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, AB tarihi, bütünleşme sureci ve bütünleşme teorileri üzerinde durmaktadır. AB Kurumları ve bu Kurumların isleyişleri de dersin alanına girmektedir. Ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Türkiye’nin üyelik sürecindeki güncel durumu da göz önünde bulundurularak tartışılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3:Vaka Çalışması, 4: Küçük Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) AB teorileri ve Avrupa bütünleşme süreçlerini açıklar.

2, 11

1, 2, 3

A, D

2) Soğuk savaş dönemindeki uluslararası konjonktür göz önünde bulundurarak tarihsel gelişimini ve kurulma surecini özetler.

2, 10

1, 2, 4

A, D

3) Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik surecini analiz eder.

3, 11

1, 2, 3, 4

A, D

4) Sürekli değişim içinde olan Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları çerçevesinde AB’nin küresel rolünü açıklar.

2, 3

1, 2, 3

A, D

5) Kurumların ve üye devletlerin karar alma süreçlerindeki etkilerini sentezler.

2, 3

1, 2, 3, 4

A, D

6) AB’nin dinamiklerini ve gelecek politikalarını değerlendirir.

2, 13

1, 2, 3

A, D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

AB’nin Temel Kavramlarına Giriş

Bomberg, Bl. 1

3

AB Teorileri

Cini, Bl. 5,6

4

AB Teorileri

Cini, Bl. 7,8

5

AB Tarihi

Bomberg, Bl. 2

6

AB Tarihi

Bomberg, Bl. 2

7

AB Kurumları

Bomberg, Bl. 2

8

Vize Sınavı

 

9

Üye Devletler

Bomberg, Bl. 4

10

AB’ nin Başlıca Politikaları

Bomberg, Bl. 5

11

İç Güvenlik Politikaları

Bomberg, Bl. 7

12

Küresel bir aktör olarak AB

Bomberg, Bl. 10

13

AB Genişleme Sureci

Bomberg, Bl. 9

14

AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili tartışmalar

Onis, Verney Bl. 5

15

AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili tartışmalar

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Bomberg E., Peterson J., and Stubb A. (2008) The European Union: How does-it work? Oxford: Oxford University Press.
 

Diğer Kaynaklar

-Cini M. (2004), European Union Politics Oxford: Oxford University Press.

-Öniş Z., Luxembourg, Helsinki and Beyond: Towards an Interpretation of Recent Turkey-EU Relations.

-R.A. Cangelossi and F. Salleo, “The Enlargement of the European Union”, S. Micossi and G. L. Tosato (eds), “The European Union in the 21st Century: Perpectives from the Lisbon Treaty”, Centre for European Policy Studies, Brusels, 2010, 142-161.

- Verney S., Ifantis Kostas (eds), Turkey’s road to European Union Membership, Routledge.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

Ödev Final haftasından önce teslim edilecektir.

Sınavlar

Vize ve Final sınavları sınıfta yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

   

X

   

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

       

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

     

X

 

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

       

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

       

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

X

     

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

X

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

     

X

 

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

 

 

 

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

X

 

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5