Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında eleştirel olarak düşünme, okuma, analiz etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, Siyaset Bilimi alanında akademik bir çalışma nasıl yazılır konusu ile başlayıp, bilimsel makaleler ve birinci el kaynaklar eleştirel bir şekilde nasıl okunup analiz edilir konusu ile devam edecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım Yöntemi 2. Sınıf içi çalışmalar 3 Tartışma 4. Alan çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Değerlendirme makalesi B. Haftalık ödevler C. Araştırma makalesi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eleştirel düşünmenin temel bileşenlerini anlayacaktır 1,2,3,4,5 1,2,3 A,B,C
Siyaset Bilimi alanındaki bilimsel bir makaleyi okumayı öğrenecektir 1,2,3,4,5 1,2,3 A,B,C
Siyaset Bilimi alanındaki bilimsel bir makaleyi analiz etmeyi öğrenecektir   1,2,3,4,5 1,2,3 A,B,C
Başka yazarların çalışmalarını kendi araştırmasına nasıl dahil edeceğini öğrenecektir 1,2,3,4,5 1,2,3 A,B,C
Birinci el kaynakları yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi bağlamında değerlendirmeyi öğrenecektir 1,2,3,4,5 1,2,3 A,B,C
Literatür taraması yapmayı öğrenecektir 4,5,6 1,2,3 A,B,C
Bilimsel bir araştırma kurgulamayı öğrenecektir 4,5,6 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Siyaset Bilimi alanında araştırma yazısı nasıl yazılır? Williams (2014), pp 10-28

 

3 Kaynakları bulma, değerlendirme, kullanma ve etkili not alma Williams (2014), pp 30-51

 

4 Literatür taraması hazırlama Galvan (2017), pp 3-16
5 Kütüphane ziyareti Galvan (2017), pp 18-27
6 Referans verme ve kaynakça Williams (2014), pp 71-108
7 Siyaset bilimi metinlerini okuma teknikleri Williams (2014), pp 52-68
8 Siyaset biliminde kullanılan birinci el kaynakları okuma teknikleri Williams (2014), pp 31-33 & pp 38-48
9 Siyaset bilimi metinlerindeki kaynak ve kanıtları değerlendirme Galvan (2017), pp 51-63
10 Siyaset bilimi metinlerindeki savları değerlendirme Barnet and Bedau (2016), pp. 71-82
11 Bağlam içinde değerlendirme Galvan (2017), pp 13-18
12 Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri birleştirme Galvan (2017), 95-122
13 Siyaset Bilimi alanında değerlendirme yazısı nasıl yazılır? Barnet and Bedau (2016), pp. 110-134
14 Sınıf içi uygulamalar  
15 Genel özet   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Kristen Williams (2014) “Research and Writing Guide for Political Science.” Oxford University Press.

 

Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). Writing literature reviews: A guide for students of the social and behavioral sciences. Routledge.

 

Adler and Van Doren “How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading

Diğer Kaynaklar Ashley Leeds“Writing a research Paper for a Graduate Seminar in Political Science” 

Barnet, S., & Bedau, H. (2016). Critical Thinking, Reading, and Writing: A Brief Guide to Argument. Boston: Bedford/St.

 

Kate L. Turabian, “The Student’s Guide to Writing College Papers”

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Değerlendirme yazısı 1 20
Araştırma Ödevi 1 40
Dönem içi Ödevler 3 10
Derse devam ve katılım 1 10
Toplam   100

 

Finalin Başarıya Oranı   % 40
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı   % 60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.       X      
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.    X        
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.       X    
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.          X  
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.        X    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X  
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X      
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.     X      
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.      X      
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X    
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Dönem içi ödevler 4 10 40
Final Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6