• Türkçe
  • English

                                                                                                                                                                                                                                                         

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Türkeş-Kılıç’ın koordinatörü olduğu ‘European Union: Deeper Integration by Overtaking Crisis’ başlıklı proje Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı Jean Monnet Modül Faaliyetleri kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur. Bölümümüzde 3 sene boyunca yürütülecek proje, ‘PSIR 332 European Union’ dersini destekleyerek AB'nin Brexit, göç krizi, Avro krizi gibi büyük zorluklara nasıl cevap verdiği sorusu üzerinden birliğin işleyişi ve entegrasyon kapasitesi konusunda ileri düzeyde bilgi sağlayacaktır. Modül kapsamında öğrenciler davetli uzmanlar tarafından verilecek seminerlere ve farklı üniversitelerle düzenlenecek simülasyon çalıştaylarına katılma fırsatı bulacaktır. Jean Monnet modülü, bölümümüzü Avrupa entegrasyonuyla ilgili akademik ve politika odaklı bir tartışma merkezi haline getirirken öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve yaratıcı becerilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Bu sene Avrupa çapındaki 1315 başvurudan 251 tanesi desteğe uygun görüldü ve Dr. Öğr. Üyesi Selin Türkeş-Kılıç’ın koordinatörü olduğu ‘European Union: Deeper Integration by Overtaking Crisis’ başlıklı modül Türkiye’den seçilen 8 projeden biri oldu. Destek verilen projelerin bilgisine linkten ulaşabilirsiniz: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jm2019_-_modules_chairs_centres_of_excellence.pdf

Jean Monnet projeleri hakkında daha geniş bilgiye linkten ulaşabilirsiniz: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en