• Türkçe
  • English

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İşbirlikleri ve Eğitim Ofisi 3-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği Erasmus + Programı desteği ile “"European Union and Security in the Wider Neighbourhood” konulu Jean Monnet yaz okulu düzenleyecektir. Program koordinatörlüğü bölüm başkanımız Yrd. Doç. Dr. Bilgen Sütçüoğlu'na 5 lisans (3. ve 4. sınıf) 5 yüksek lisans+doktora öğrencisi olmak üzere 10 kişilik burs kontenjanı ayırmıştır. Programa katılıp tamamlayan öğrenciler 5 ECTS kredisi ile ödüllendirileceklerdir. Başvuru için son tarih 2 Haziran 2017’dir. Detaylı bilgiyi yaz okulunun web sitesinden edinebilirsiniz: http://eujmm.khas.edu.tr/2017.html
Programa katılmak isteyen öğrencilerin; 

  1. Özgeçmiş
  2. Transkript
  3. Niyet Mektubu (İngilizce)
  4. Öğrenci Belgesi
  5. Kimlik Fotokopisi
  6. İletişim Bilgileri

yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak bölüm sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.