• Türkçe
  • English

Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşirken aynı anda birçok alanda çalışabilecek, disiplinler arası eğitim almış eleman açığı da artmaktadır. Gerek kamu kurumları gerekse özel sektör birçok alan hakkında bilgi sahibi olan, kendisini geliştirmeye açık insanları istihdam etmeye özen göstermektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olarak temel yaklaşımımız, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Bu kapsamda çok yönlü, eleştirel düşünce yapısına sahip, sorunlara analitik çözümler üretebilen sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Lisans programının ilk iki senesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerine ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik bölge ve serbest seçmeli derslerle entelektüel birikimlerini geliştirirken, iş yaşamına da hazırlanmaktadır. Seçmeli dil dersleri ile İngilizce dışında bir veya birden fazla yabancı dil öğrenme imkanı da öğrencilerimize sunulmaktadır

Mezunlarımız kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, çokuluslu şirketlerden denetim şirketleri ve bankalara uzanan geniş bir alanda istihdam edilmektedir. Diğer yandan, yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam eden öğrencilerimiz de mevcuttur. 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle birlikte mezunlarımızın idari hakim olabilmeleri de kolaylaştırılmıştır. 

Bölümümüzün müfredatı dünyadaki değişimler takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizin küresel gelişme ve yeniliklerden haberdar olmalarını, değişimi kavrayarak buna uygun hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz üniversitemizin farklı bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapabilmektedir. Hukuktan işletmeye, sosyolojiden uluslararası ticarete uzanan geniş bir alanda tercihlerini kullanarak çift diploma ile üniversiteden mezun olmaktadırlar.  Birçok öğrencimiz bu imkanlardan yararlanmaktadır.

Üniversitemizin 526 uluslararası programda değişim ve Erasmus iş birliğine sahip olmasının gücüyle öğrencilerimiz bir veya iki dönemlerini yurtdışında tercih edecekleri üniversitelerde geçirebilmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kadrosunda toplam 14 tam zamanlı akademisyen yer almaktadır. Bunlar arasında alanlarında öncü kabul edilebilecek Feroz Ahmad ve Cemil Oktay gibi isimlerin yanı sıra yaptıkları ulusal ve uluslararası yayınlar, kazandıkları ödüllerle dikkat çeken genç sosyal bilimciler bulunmaktadır. Bölümümüzün bir diğer avantajı ise sahip olduğu bölge uzmanları sayesinde açtığı seçmeli derslerdir. Akademik uzmanlıklarını bu alanda geliştirmiş öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve siyasete dair derslere yer verilmektedir. Öğrencilerimiz 3. sınıfta aldıkları Sosyal Sorumluluk ve Etik dersinde, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve sosyal sorumluluk bilincini hem teorik olarak hem de pratik olarak edinmektedirler.