Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, iç siyaset, hukuk, sosyoloji, iktisat ve uluslararası ilişkiler dallarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüme eşit ağırlıklı puanla öğrenci alınmaktadır. Bölümüzde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanının, teori, tarih, dış politika, hukuk, karşılaştırmalı politika, Avrupa Birliği hukuku ve diğer ilgili konuların kapsamlı bir incelemesi yapılır.

Lisans programımızdaki dersler, sadece öğretim üyesinin ders anlattığı ve öğrencilerin not aldığı dersler olarak değil, öğrencilerin araştırma yapması, tartışması ve analizler yaparak üretmesine dayalı derslerdir. Bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programımızda, uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır. Öğrencilerimize toplumsal konularda empati kazandırmak önem verilen amaçlarımızdandır. 

Mezun olan öğrencilerimiz kariyerlerine akademik alanda devam edebilecekleri gibi kamuda ya da özel sektörde (basın, finans, dışişleri, dış ticaret, vs.) çalışabilmektedirler.

Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Lisans programının ilk iki senesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerine ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik bölge ve serbest seçmeli derslerle entelektüel birikimlerini geliştirirken, iş yaşamına da hazırlanmaktadır. Seçmeli dil dersleri ile İngilizce dışında bir veya birden fazla yabancı dil öğrenme imkanı da öğrencilerimize sunulmaktadır.

Müfredatımız dünyadaki değişimler takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizin küresel gelişme ve yeniliklerden haberdar olmalarını, değişimi kavrayarak buna uygun hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Bölümümüzün bir diğer avantajı ise sahip olduğu bölge uzmanları sayesinde açtığı seçmeli derslerdir. Akademik uzmanlıklarını bu alanda geliştirmiş öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve siyasete dair derslere yer verilmektedir. Öğrencilerimiz 3. sınıfta aldıkları Sosyal Sorumluluk ve Etik dersinde, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve sosyal sorumluluk bilincini hem teorik olarak hem de pratik olarak edinmektedirler.