• Türkçe
  • English

Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne hoş geldiniz.

1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi ile aynı yıldan itibaren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sizlere disiplinler arası yaklaşımla eğitim veren bir Bölümdür.

Bu temelden hareketle Hukuk, Ekonomi, Uluslararası Siyaset, Sosyoloji ve Avrupa Birliği gibi konularda, Türk ve yabancı öğretim elemanlarından oluşan bir eğitim kadrosu ile sizlere Fransızca dilinde eğitim verilmektedir.

Böyle güçlü bir eğitim iledir ki, yabancı dilde düşünme ve araştırma yapabilme yeteneklerinizi geliştirme olanağına kavuşacaksınız. Nitekim Lisans eğitiminden mezun olurken, Fransızca dilinde bitirme tezinizi Jüri önünde yazılı ve sözlü olarak savunma becerisini de elde edeceksiniz. Sizlere yeteneklerinizi geliştirebilmeniz için Üniversitemizin, Fakültemizin ve Bölümümüzün yurt içi ve yurt dışı olanaklarını sunuyoruz.

Burs olanakları, Erasmus programı, çift anadal ve yandal yapabilme, staj olanakları; Fransa’da Yükseklisans yapabilme hakkını kazanabilme gibi fırsatları sunarken, sizleri ulusal ve uluslararası sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak mezun etmeyi arzu ediyoruz.

Kazandığınız beceriler sayesinde gerek yurt içi gerek yurt dışı önemli kurum ve kuruluşlarda görevlere talip olduğunuz zaman, daha önceki mezunlarımız gibi, önemli pozisyondaki işlere tercih edileceğinizden emin olun.

Yetişmenizde yardımcı olan öğretim üyeleri olarak bizler de, sizleri donanımlı birer birey olarak topluma ve iş dünyasına kazandırmanın mutluluğuna erişmiş olacağız.

Başarı Dileklerimle,

FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Gökçe BAYINDIR GOULARAS