• Türkçe
  • English

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Anabilim Dalı

http://sbe.yeditepe.edu.tr/tr/uluslararasi-iliskiler-fransizca-yuksek-lisans-programi

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı, siyasal ve uluslararası olguları algılama ve irdeleme ilkesine dayanır.

Programın amacı, öğrencilerin lisans düzeyinde edinmiş oldukları bilgileri, çok disiplinli bir bakış açısıyla harmanlayarak, uluslararası sistemi analiz etmelerini sağlamaktır.

Eğitim dilinin, kamu kuruluşları ve özel sektörde önemini korumakta olan Fransızca olması programımızın ayırıcı bir unsurudur.

Programımızın içeriği, Fransa’daki yükseköğretim sistemindeki “Institut d’Etudes Politiques”  (IEP; Siyasal Bilimler Enstitüsü) modeli temel alınarak oluşturulmuştur.

Öğrencilerimiz farklı ders seçenekleri sayesinde çeşitli konularda uzmanlaşma olanağına sahiptir. Bir akademik yıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezlerini hazırlayarak başarıyla sunduktan sonra, yüksek lisans derecesini elde ederler.

Programımız çok disiplinli düşünme yeteneğine sahip uluslararası ilişkiler uzmanları yetiştirmekle birlikte, öğrencilerin akademik yönünü de geliştirerek akademik kariyere devam edebilmelerini sağlar.

 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Üyesi Gökçe Bayındır Goularas
Telefon: 0216 578 00 00 / 2647
E-posta: fransizcasiyasetbilimi@yeditepe.edu.tr / gokce.bayindir@yeditepe.edu.tr
Yüksek Lisans Program Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Işıl Zeynep Turkan-İpek
Telefon: 0216 578 00 00 / 1782
E-posta: fransizcasiyasetbilimi@yeditepe.edu.tr / isil.turkan@yeditepe.edu.tr

 

Kesin Kayıt Gerekli Belgeler

- Lisans diploması aslı ve fotokopisi

- Lisans transkriptinin aslı veya fotokopisi

- ALES sonuç belgesi çıktısı 

- Dil muafiyet belgesi ("Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Üniversitemiz kararı gereği aday öğrencilerin lisansüstü programlara başvurularında, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alması yeterlidir.)

- Yurt dışında okumuş T.C. vatandaşı adaylar için YÖK' den alınacak diploma denklik belgesi

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

- İkametgâh Belgesi (muhtardan veya e-devlet çıktısı)

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Askerlik durum belgesinin aslı (askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi fotokopisi)

 

Ücretler hakkında bilgi almak için tıklayınız.