Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu ders Antik Çağ'dan 19 yüzyıl sonuna kadar Avrupa ve diğer bölgelerdeki devletlerarası ilişkileri ve başlıca tarihsel olayları incelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, Uluslararası İlişkiler disiplinin içeriği, tarihsel boyutu ve gelişimi, Avrupa ve diğer uygarlıklardaki konumu ve özelikleri üzerinde durulacak, Modern Avrupa'nın oluşumu, Fransız Devrimi ve Endüstri devrimi konuları işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Antik çağdan 19. yüzyıla temel tarihsel olayları anlar. 1,7,8 1,2,3 A
Uluslararası ilişkilerin farklı yönlerini anlamak için gerekli analiz araçları edinir. 1,7,8 1,2,3 A
Ulus devletlerin doğuşunu göz önünde bulundurarak, büyük güçler arasındaki en önemli anlaşmalar hakkında bilgisini artırır. 1,7,8 1,2,3 A
Öğrenci,      uluslararası       sistemde       imparatorlukların politikaları hakkında fikir sahibi olur. 1,7,8 1,2,3 A
Öğrenci, İmparatorluk ve devletlerin hem kamusal hem özel alandaki ekonomik etkilerini daha iyi kavrar 1,7,8 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Dersin sorumlusunun hazırladığı notlar (Word/Powerpoint, Google Classroom)
Diğer Kaynaklar François-Charles Mougel et Séverine Pacteau, Histoire des relations internationales : XIXe et XXe siècles, Paris : Presses universitaires de France, 2009 (Yeditepe Bilgi merkezi referans no D 443 .H57 M925 2009, 1 - KAT-1Joseph S. Nye (with foreword by Stanley Hoffmann), Understanding international conflicts : an introduction to theory and history, (Yeditepe Bilgi merkezi referans no : JZ 1305 .U53 N9943 2005, 1 - KAT-1)
       

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar                                    Ders notları

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders
 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.          X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.       X  
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.      X    
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.       X  
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır. X        
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.       X  
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.          X
8 Ulusal, uluslararası  kurumların yapısını bilir,  işleyişlerini kavrar, ve  alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.          X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.      X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   0 0 0
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       51
Toplam İş Yükü / 25 (s)       2.04
Dersin AKTS Kredisi       5