• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, uluslararası ilişkiler konusunda temel bilgiler verilmesi ve diğer dersler için temel hazırlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste uluslararası ilişkilerin gelişimi, temel kavram, teori ve aktörleri ile uluslararası sistemin işleyişi ve uluslararası güncel sorunlar konularına değinilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavram ve kuramlar öğrenilir. 1,2,8 1,2,3 A
2) Uluslararası İlişkilerin başlıca aktörleri ile ilgili genel bilgiye sahip olunur. 1,2,8 1,2,3 A
3) Uluslararası sistem ve kutuplaşma irdelenir. 1,2,8 1,2,3 A
4) Güncel, yerel, bölgesel ve küresel sorunlar ile ilgili genel bilgi edinilir. 1,2,8 1,2,3 A
5) Uluslararası İlişkilerde devletlerin başvurdukları araç ve yöntemler anlaşılır. 1,2,8 1,2,3 A
6) Devletlerin dış politikalarını etkileyen faktörler irdelenir. 1,2,8 1,2,3 A
 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 GİRİŞ: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KAVRAM VE TEORİLER
2 GİRİŞ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN TARİHÇESİ VE METODOLOJISI 
3 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN AKTÖRLERİ – DEVLET 
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN AKTÖRLERİ – ULUSLARARASI ÖRGÜTLER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇOKULUSLU FİRMALAR
5 DIŞ POLİTİKA 
6 DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKALARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
7 ARA SINAV
8 DIŞ POLİTİKADA KULLANILAN ARAÇ VE YÖNTEMLER
DİPLOMASİ-PROPAGANDA-EKONOMİK ARAÇLAR-SAVAŞ
9 ULUSLARARASI SİSTEMLER – KUTUPLULUK
10 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İŞBİRLİĞİ VE ENTEGRASYON
11 GÜNCEL ULUSLARARASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI-1
12 GÜNCEL ULUSLARARASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI-2
13   ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK-1
14 ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK-2
15   GENEL KONU TEKRARI
16 FİNAL
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Paquin Stéphane,Deschênes Dany, Introduction aux relations internationales : Théories, pratiques et enjeux, Paris : Chenelière Education, 2009.
Roche Jean-Jacques,  Relations Internationales, Paris : LDGJ, 2009.
Diğer Kaynaklar Sur Serge, Relations internationales, Paris : Montchrestien, 2004.
Zarka Jean-Claude, Relations Internationales, Paris : Ellipses Marketing, 2010.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 3 50
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.          X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.         X
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.    X      
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.   X      
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır. X        
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.     X    
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.      X    
8 Ulusal, uluslararası  kurumların yapısını bilir,  işleyişlerini kavrar, ve  alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.          X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.      X    
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   10 3 30
Ara Sınav   1 16 16
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   3 3 9
Final   1 25 25
Toplam İş Yükü       125
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5
Dersin AKTS Kredisi       5