• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren günümüze kadar Türk dış politikasının tarihi bir bakış açısıyla incelenmesi, Türk dış politikasında başlıca hedefler ve eğilimler, Türk dış politikasının temel meseleleri ve ilkelerini öğrencilere aktarmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1990’lı yılların sonuna kadar yürüttügü dış politikanın özellikleri, belli tarihsel dönemler içerisinde, hedefleri ve eğilimleriyle ele alınmakta, öte yandan Türkiye’nin başta Avrupa ve ABD olmak üzere, komşuları ve yakın çevresiyle olan ilişkileri, farklı görüşler çerçevesinde incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk Dış Politikasının Temel İlkelerini açıklar. 1,2,8 1,2,3 A,C
2) Cumhuriyet Dönemi Dış Politika özelliklerini açıklar. 1,2,8 1,2,3 A,C
3) Farklı dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlediği dış politikaları açıklar. 1,2,8 1,2,3 A,C
4) Genel dış politika teorileri içerisinden Türkiye’nin konumunu açıklar. 1,2,8 1,2,3 A,C
5) Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı dönemlerde farklı bölge ve ülkeler ile olan ilişkilerini ve politikalarını açıklar. 1,2,8 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 GİRİŞ: DIŞ POLİTİKA, KARAR VERME SÜREÇLERİ, STRATEJİLER
2 TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ
3 MEŞRUTİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI
4 KURTULUŞ YILLARI, LAUSANNE KONFERANSLARI VE LAUSANNE BARIŞ ANTLAŞMASI
5 II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
6 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
7 ARA SINAV
8 SSCB, ABD İLE OLAN İLİŞKİLER
9 KORE SAVAŞI, NATO’YA ÜYELİK, BAĞDAT PAKTI
10 YUMUŞAMA DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
11 TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ, KIBRIS SORUNU
12 1980 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI
13 SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI
14   2000’DEN SONRA TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANALİZİ-1
15   2000’DEN SONRA TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANALİZİ-2
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul, 2003.
Diğer Kaynaklar Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge 1919-1923, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.
Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, 6. Baskı.
Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.
Faruk Sönmezoğlu (Der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, 2004.
Mustafa Türkeş - İlhan Uzgel (Der.), Türkiye’nin Komşuları, Ankara, 2002.
Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara, 1998
Selim Deringil, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 1994.
Edward Wisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, İstanbul, 2002.
William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Çev. Petek Demir, İstanbul, 2003.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.         X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.         X
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.   X      
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.     X    
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır. X        
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.     X    
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.     X    
8 Ulusal, uluslararası kurumların yapısını bilir, işleyişlerini kavrar, ve alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.         X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   10 3 30
Ara Sınav   1 16 16
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   3 3 9
Final   1 25 25
Toplam İş Yükü       125
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5
Dersin AKTS Kredisi       5