Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, uluslararası hukukun kişisi olarak devletlerarası antlaşmalarla kurulmuş olan evrensel ve bölgesel örgütlerin incelenmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, uluslararası örgütlerin sınıflandırılması yapılacak, uluslararası örgütler hukuku işlenilecek ve BM sistemi, bölgesel örgütler gibi konulara derinlemesine değinilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uluslararası toplumun ve uluslararası örgütlerin tanımlarının ve özelliklerinin irdelenmesi 13,14,15 1,2,3 A
2) Uluslararası örgütlerin sınıflandırılması ile evrensel ve bölgesel örgüt ayrımının anlaşılması 13,14,15 1,2,3 A
3) BM sisteminin anlaşılması 4,13,14,15 1,2,3 A
4) BM gibi evrensel kuruluşlar çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan kuralların anlaşılması 3,4,13,14,15 1,2,3 A
5) Türkiye’nin üye olduğu bölgesel örgütlerin tanıtılması ve bağlayıcılıklarının saptanması 3,4,13,14,15 1,2,3 A

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Giriş: Uluslararası toplum tanımı ve uluslararası örgütlerin hukuki statüleri
2 Uluslararası örgütlerin gelişim süreci
3 Uluslararası örgütlerin sınıflandırılması ve bununla ilgili genel teoriler
4 Uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılan kişiler bakımından uluslararası örgütler genel teorileri
5 Milletler Cemiyeti – kuruluşu ve boşlukları
6 Birleşmiş Milletler – kuruluşu ve Antlaşması
7 ARA SINAV
8 Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın VI.-VII. ve VIII. Bölümleri
9 BM uzmanlık kuruluşları
10 Bölgesel ve kıtasal örgütlerin sınıflandırılması
11 Avrupa’daki kuruluşlar
12 Asya ve Afrika’daki kuruluşlar
13 Ekonomik kuruluşlar
14 Siyasi – Askeri kuruluşlar
15 Genel Konu Tekrarı
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Temel Kaynak

CHARPENTIER Jean, Institutions Internationales, Mementos de Dalloz, 17e edition, 2009

DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias, PELLET Alain, Droit International Public, LGDJ, 8e édition

PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk, 4.basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

RUZIE David, Droit International Public, Mementos de Dalloz, 19e edition, 2008.

RUZIE David, TEBOUL Gerard, Droit International Public, Mementos de Dalloz, 20e edition, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.         X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.     X    
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.   X      
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.   X      
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır. X        
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.     X    
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.         X
8 Ulusal, uluslararası kurumların yapısını bilir, işleyişlerini kavrar, ve alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.         X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   10 3 30
Ara Sınav   1 25 25
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 25 25
Toplam İş Yükü       125
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5
Dersin AKTS Kredisi       5