• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 321
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, siyasal yaşamın ve siyaset biliminin başlıca konularından olan siyasi partileri, temel bilgileri kullanarak örnekleme yoluyla derinlemesine tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, siyasi partilerin gelişim süreci, farklı sınıflandırılmaları, ideolojileri ve siyasal hayata katkıları incelendikten sonra Türkiye’deki siyasi partilere değinilecek ve Avrupa ve Amerika’daki belli başlı partilerin amaç, yapıları ve işleyişleri ile ilgili bilgiler verilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Siyasi Partilerin siyasetteki ve demokrasilerdeki önemini açıklar.

4,13,14,15

1,2,3

A

2) Siyasi Partilere ilişkin temel kavram, sınıflandırma ve teorileri tanımlar.

4,13

1,2,3

A

3) Siyasi Partilerin tarihsel süreçte gelişimlerini ve farklı ideolojilerini açıklar.

4,7,10,15

1,2,3

A

4) Türk Siyasi Partileri ile ilgili derinlemesine bilgi kazandırır.

4,14

1,2,3

A

5) Siyasi Partiler ile ilgili temel sınıflandırmaları Amerika ve Avrupa’daki siyasi partiler örnek alınarak uygulanır.

4,7,15

 

1,2,3

 

A

6) Siyasi Partilerin siyasal sistemle ve yerel, ulusal ve uluslararası çevreleriyle yürüttükleri ilişkileri irdeler.

4,14,15

 

1,2,3

 

A

7) Yasalar tarafından siyasal partilerin eylemlerine getirilen sınırlandırmaları açıklar

1,5

1,2,3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: SİYASİ PARTİLER ve PARTİ SİSTEMLERİ

 

2

SİYASİ PARTİLERİN FONKSİYONLARI ve BİLEŞENLERİ

 

3

SİYASAL PARTİLERİN  ÖRGÜTÜ VE EVRENSEL  TİPOLOJİSİ: Duverger, Blondel, Sartori

 

4

SOSYAL BÖLÜNMELER: Lipset ve Rokkan’ın Tipolojisi

 

5

SİYASİ PARTİLER VE PARTİ SİSTEMLERİ- QUIZ 1

 

6

SİYASAL PARTİLERİN  ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ: Partilerin Kamusal Bileşenleri

 

7

ARA SINAV

 

8

SİYASAL PARTİLERİN İÇ YAPILARI, İdeoloji ve partizanlık

 

9

SİYASAL PARTİLERDE ÜYELİK VE EĞİTİM

 

10

SİYASAL PARTİLERDE İDARİ YAPI ve ORGANLARIN İŞLEYİŞİ

 

11

YEREL ve ULUSAL KURUMLAR İÇİN ADAY BELİRLEME SÜREÇLERİ

 

12

SİYASAL AKTÖRLERLE İŞİŞKİLER ve İŞBİRLİĞİ

 

13

SİYASET DIŞI AKTÖRLERLE İLİŞKİLER

 

14

ÖNEMLİ SİYASİ PARTİLERİN ANALİZİ

 

15

GENEL KONU TEKRARI

 

16

FİNAL

 

Kaynaklar

                                                                                                                                                Ders Notu

                                                                                                                         OFFERLE Michel, Les Partis Politiques, PUF, 2012.

               SEILER, Daniel Louis, Partis et Familles Politiques, PUF 1980.

                               SEILER, Daniel Louis, Clivages et familles politiques en Europe, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011.

                               SARTORİ Giovanni, Partis et systèmes de partis. Un cadre d’analyse, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011.  ( Parties and Party Systems, A framework for analysis, Cambridge                                     University Press, 1976).

                              

 

 

 

Diğer Kaynaklar

TEZİÇ Erdoğan, 100 soruda siyasi partiler, Gerçek Yayınevi, 1976.

LA PALOMBARA Joseph, WEINER Myron, Political Parties and Political Development, Princeton University Press, 1972.

TUNAYA Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984.

DUVERGER Maurice, Siyasi Partiler, Bilgi Yayınevi, 1974.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

Ödev

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ                                                                                                  Uzmanlık / Alan Dersleri

 
   

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

içerik eklenecektir .

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6