• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 404
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin tarihsel süreçteki gelişimin çok boyutlu incelenmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, 19.YY’dan günümüze Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, ikili sorunlar ve çözüm arayışları ile son dönem Türkiye-Yunanistan yakınlaşması farklı boyutları ile ele alınacaktır.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel gelişimi incelenir.

4,7,14

1,2,3

A

2) Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların ana nedenleri irdelenir.

4,7,14,15

1,2,3

A

3) Lozan Antlaşması’nın Türk-Yunan ilişkilerini nasıl şekillendirdiği anlaşılır.

4,14,15

1,2,3

A

4) Türk-Yunan ilişkilerinin gelişiminde Kıbrıs sorunu, Ege sorunları ve Azınlık sorunlarının etkileri kavranır.

4,7,13,14

1,2,3

A

5) AB’nin ikili ilişkiler üzerindeki rolü anlaşılır.

4,14,15

1,2,3

A

6) Türk ve Yunan milliyetçilik ve kimlik stratejilerinin ikili ilişkiler üzerindeki etkisi irdelenir.

4,13,14,15

1,2,3

A

     

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: YUNANİSTAN’IN SİYASİ TARİHİ

 

2

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

 

3

19.YY DAN 1923’E KADAR TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ. LOZAN ANLAŞMASI VE İKİLİ İLİŞKİLERE ETKİSİ

 

4

1923’TEN 1960’A KADAR TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ: YAKINLAŞMA DÖNEMLERİ / KRİZLER / LİDERLER  

 

5

AZINLIK MESELESİ : BATI TRAKYA TÜRKLERİ – TÜRKİYE RUMLARI – 1 

 

6

PATRİKHANE VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

 

7

ARA SINAV

 

8

KIBRIS MESELESİ VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

 

9

EGE SORUNLARI VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

 

10

UZLAŞMA ÇABALARI VE AB’NIN ROLÜ

 

11

1999 SONRASI SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER-1

 

12

1999 SONRASI SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER-2

 

13

1999 SONRASI İKİLİ İLİŞKİLERDE MEDYA VE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

 

14

İLİŞKİLERİN GELECEĞİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

 

15

GENEL KONU TEKRARI

 

16

FİNAL

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Aksu Fuat, Türk Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Ankara: SAEMK Yayınları, 2001.

Kılıç Hulusi (Ed.), Cumhuriyet Döneminde Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler, Ankara: Dışişleri Bakanlığı Yayınları, 2000.

Prevelakis Georges, Géopolitique de la Grèce, Paris : Editions Complexe, 2006.

Vaner Semih (Ed.), Le Différend Gréco-Turc, Paris : L’Harmattan, 1998.

Diğer Kaynaklar

 Aydın Mustafa & Ifantis Kostas (eds.), Turkish - Greek Relations: The Security Dilemma in The Aegean, London and New York: Routledge, 2004.

Belge Taciser Ulaş  (Ed.), Geleceğin sesi, Türk-Yunan Yurttaş Diyalogu, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.

Demirtaş Coşkun Birgül, Türkiye - Yunanistan Eski Sorunlar, Yeni Arayışlar, Ankara : ASAM, 2002.

Gürel Şükrü Sina, Tarihsel Boyutu İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993), Ankara: Ümit yayınları, 1993.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi        
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.          X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.         X
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.    X      
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.     X    
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır. X        
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.     X    
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.        X  
8 Ulusal, uluslararası  kurumların yapısını bilir,  işleyişlerini kavrar, ve  alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.          X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.          X
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4