Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 408
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Türkiye, Rusya ve Kafkasya arasındaki ilişkilerin tarihten güncele doğru gelişim sürecini irdelemek ve bu çerçevede ikili doğrudan ilişkiler kadar, bölgesel bazda münferit politikaların birbirleriyle mukayese edilme yeteneğinin geliştirilmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste Türkiye, Rusya ve Kafkasya arasındaki ilişkiler tarihsel süreç içinde çok boyutlu incelenecek, Türkiye’nin bu bölgedeki etkisine, izlediği dış politikaya ve özellikle de Rusya ile ilişkilerindeki belirleyici faktörlere değinilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Rusya ve Kafkasya’nın jeopolitik öneminin, tarihi ve siyasi boyutlarıyla incelenmesini sağlar.

4,7,13,15

1,2,3

A

2) Rusya’nın Batı dünyası ile ilişkilerini irdelemeyi sağlar.

4,15

1,2,3

A

3) Rusya ve Kafkasya’da yaşanan kriz ve çatışmaların çok boyutlu irdelenmesini sağlar.

4,7,13,15

1,2,3

A

4) Bölgedeki güncel sorunların uluslararası alana etkilerini ele alır.

4,15

1,2,3

A

5) Türkiye’nin farklı dönemlerde izlediği siyaseti açıklar.

4,7,14

1,2,3

A

6) Türkiye ile Rusya ve Kafkas ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri ele alır ve gelecek ilişkiler konusunda bir perspektif kazandırır.

4,14

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ:  Rusya ve Kafkasya’nın jeopolitik önemi ve siyasi tarihi-1

 

2

GİRİŞ:  Rusya ve Kafkasya’nın jeopolitik önemi ve siyasi tarihi-2

 

3

Türkiye- Rusya ilişkilerinin tarihsel gelişimi-1 (Osmanlı’dan SSCB’ye)

 

4

Türkiye- Rusya ilişkilerinin tarihsel gelişimi-2 (SSCB dönemi)

 

5

Türkiye- Rusya ilişkilerinin tarihsel gelişimi-3 (SSCB’nin yıkılmasından günümüze)

 

6

Türkiye-Rusya ilişkileri ve Kafkaslar-1

 

7

ARA SINAV

 

8

Türkiye-Rusya ilişkileri ve Kafkaslar-2

 

9

Karadeniz sorunları bağlamında Türk-Rus ilişkileri

 

10

Rusya’nın Çeçenistan politikası ve Türkiye

 

11

Türkiye’nin Kafkasya politikası-1

 

12

Türkiye’nin Kafkasya politikası-2

 

13

Ekonomik ve Ticari İlişkiler-1

 

14

Ekonomik ve Ticari İlişkiler-2

 

15

GENEL KONU TEKRARI

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Géopolitique du Caucase, Viacheslav Avioutskii, Armand Colin Yayınları, 2005.

 

Ordres et désordres au Caucase, Aude Merlin ve Silvia Serrano (eds.), Éditions de l’Université de Bruxelles Yayınları, 2010.

 

Atlas géopolitique du Caucase, Jean Radvanyi ve Nicolas Beroutchachvili, Éditions Autrement Yayınları, 2009.

Diğer Kaynaklar

Moscou-Caucase : Migrations et diasporas dans l’espace post-soviétique, Adeline Braux, Éditions Petra Yayınları, 2009.

 

Géopolitique de la Russie, Jean-Christophe Romer, Economica Yayınları, 1999.

 

L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’empire, Marlène Laruelle, L’Harmattan Yayınları, 1999.

 

Russie : l’impasse tchétchène, Laurent Vinatier, Armand Colin Yayınları, 2007.
 

Les points chauds de la Russie, Géorgui Vatchnadze, Ellipses Yayınları, 1993.

 

Atlas de la Russie et des pays proches, Roger Brunet, Denis Eckert ve Vladimir Kolossov,  Reclus – La Documentation Française Yayınları, 1995.

 

Géopolitique de la nouvelle Asie Centrale, Mohammad-Reza Djalili ve Thierry Kellner, Presses Universitaires de France Yayınları, 2001.

 

L’Islam en Asie Centrale : vers la nouvelle donne, Catherine Poujol,  Ellipses Yayınları, 2001.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4