• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 424
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, medya ve toplum bağlamında kuramsal çalışmalar konusunda genel bilgi kazanmak ve yeni bakış açılarının gelişmesine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste Medya, kültür, toplum, demokrasi, medyanın ekonomi politiği, basın özgürlüğü çerçevesinde farklı yaklaşımlar ve örnek çalışmalar işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Medyalar ve toplum ilişkisini görebilmek.

1,2,4

1,2,3

A

  1. Medya ve toplum ilişkisinin öteki toplumsal düzeylerle etkileşimini anlamak.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Medya ve uluslararası toplum arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Tüketim toplumu oluşturmada medyaların rolünü ele almak.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Yeni iletişim teknolojileri ve dünyalılaşma çıktılarını analiz etmek.

1,2,4,5,6,9

1,2,3

A

  1. Medyalar ve gündelik yaşam, kültür belirleyiciliğini tartışabilmek.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Medya çalışmaları konusunda örnek çalışmalarla beceri kazanmak.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş dersin amacı ve değerlendirme

 

2

Medya ve toplum ilişkisi: tanımlar, yaklaşımlar

 

3

Karşılaştırmalı medya sistemleri

 

4

Medya sistemlerinin siyasi bağlamı

 

5

Medya ve siyasi sitemler: Avrupa toplumları karşılaştırması

 

6

Akdeniz modelleri ve kutuplu çoğulculuk

 

7

Tekrar

 

8

Vize sınavı

 

9

Medyanın ekonomi politiği ve basın özgürlüğü

 

10

Kitleler ve yeni medya

 

11

Medya ve Kültür

 

12

Medya profesyonelleri

 

13

Sunumlar

 

14

Sunumlar

 

15

Sunumlar

 

16

Final sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Edgar Morin, “Sociologie”, Fayard, 1985, Paris

Francis Balle, “Medias et Societes”, Montchretien, Paris

 

Diğer Kaynaklar

Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, Comparing media systems, Cambridge University Press, NY, 2004

Howard Tumber, Media power, professionals ans policies, Routledge, London, 2000

Géraldine Muhlmann, Du journalisme en démocratie, Editions Payot, Paris, 2004

John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 1993.

Ceren Sozeri, Dilek Kurban, Iktidarin Carkinda Medya : Turkiye’de medya bagimsizligi ve ozgurlugu onundeki siyasi, yasal ve ekonomik engeller, TESEV yay., Istanbul, 2012.

Ceren Sozeri, Zeynep Guney, Turkiye’de medyanin ekonomi politigi. Sektor Analizi, TESEV yay., Istanbul, 2011.

 

 

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

100

Kısa sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Sosyal bilimler alanında bütünsel bir analiz yetisini ve disiplinlerarası bakış açısını geliştirir.

 

 

 

x

 

 

2

Program için örnek alınmış IEP modeli sayesinde ve mevcut üniversiteler arası ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, programdan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin yüksek lisans için yurtdışındaki programlara adaptasyonları ve başarıları kolaylaştırmaktadır.

 

 

 

X

 

 

3

Sosyal bilimlerde araştırma yapma yeteneğini ve becerilerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

4

İleri düzeyde fransızca yetilerini geliştirerek öğrenciler çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirir.

 

 

X

 

 

 

5

Gündelik yaşamlar vb üstündeki medyaların gücüne nesnel bakabilme becerisini geliştirir.

 

X

 

 

 

 

6

Öğrenciler medyaların uluslararası sistem içerisindeki rolünü ve gücünü gerçekçi bir perspektifle özümser.

 

 

 

X

 

 

7

Medya ürünlerine sinema, reklam vb farklı bakış açılarından bakabilme yetisine sahip olurlar.

 

 

 

 

 

 

8

Medya ve kültürel çalışmalara siyaset bilimci bilgileri ile çok kapsayıcı bir analiz getirebilirler.

 

 

 

 

 

 

9

Öğrenciler toplumsal sistemin çok boyutlu bir analizini gerçekleştirir.

 

 

 

 

x

 

10

Programda eğitim görenler 2. bir yabancı dil öğrenerek çalışma alanlarını genişletme imkânı bulur.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara-Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

   4

4

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

136

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5