• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 425
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, teorik bir çerçevede devletin gelişimi, yapısı, organları hakkında daha önceden edinilmiş olan bilgileri tamamlamak ve zenginleştirmek; milliyetçiliğin gelişiminin ve farklı milliyetçilik olgularının hem teorik hem de örneklemlerle anlaşılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste farklı devlet tanımlarına, devletin gelişimini açıklayan teorilere, devlet yapısı, türleri ve organları ile ilgili kuramsal yaklaşımlara ve hukuk devleti, sosyal devlet gibi konulara yer verilecektir. Devletin tarihsel gelişim sürecinde millet kavramının ve özelliklerin uğradığı değişiklikler, farklı millet tanımları, milliyetçilik ile ilgili çok sayıda teori ve bazı bölgesel örneklerle günümüzde milliyetçilik ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farklı millet tanımlarını irdeler.

4,7,13,14,15

1,2,3

A

2) Milli bilincin ve milliyetçiliğinin gelişiminin çeşitli örneklerle kavranmasını sağlar.

4,7,13,14,15

 

1,2,3

 

A

3) Milliyetçilik ile din, dil, kültür gibi konuları ilişkilendirir.

4,7,13,14,15

1,2,3

A

4) Devletin gelişim sürecince millet ve milliyetçilik olgularının şekillenmesi konusunda bilgi sahibi olunur.

4,7,13,14,15

 

1,2,3

 

A

5) Farklı milliyetçilik teorileri ile geçmiş ve güncel milliyetçilik akımları değerlendirilir.

4,7,13,14,15

1,2,3

A

6) Uluslararası İlişkiler ve devletlerin iç siyasetleri farklı bir açından değerlendirilir.

4,7,13,14,15

1,2,3

A

 

 

 

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular                                                                                                                                     Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: DEVLETİN TANIMLARI VE DEVLET TEORİLERİNE GİRİŞ

2

SIYASI ERKIN CAGDAS BICIMI OLARAK DEVLET

3

DEVLETİN ORGANLARI İLE İLGİLİ TEORİLER

4

DEVLET KURMA KOSULLARI

5

DEVLETİN GELİŞİMİ VE DEVLET TÜRLERİ

6

DEVLET IDEOLOJILERI

7

ARA SINAV

8

ULUSÇULUK TANIMLARI, FARKLI YAKLAŞIMLAR, MİLLİ BİLİNCİN TARİHSEL SÜRECİ

9

DEVLETTEN ULUS DEVLETE GELİŞİM SÜRECİ VE TEORİLER

10

ULUS DEVLETTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİM SÜRECİ VE TEORİLER

11

MİLLİYETÇİLİK VE DİN İLİŞKİSİ

12

MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK KÖKEN, DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

13

AVRUPA’DA MİLLİYETÇİLİK

14

ORTADOĞU’DA MİLLİYETÇİLİK

15

GENEL DEGERLENDIRME

16

FİNAL

Kaynaklar

 

Ders Notu                  ROGER, Antoine. Les Grandes Théories Du Nationalisme, Éditions Dalloz, 2001.

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

Ödev

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ                                                                                                   Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

içerik eklenecektir.

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara-Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

   4

4

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

136

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5