• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, lisans programında son sınıfa gelmiş olan öğrencilere 4 yıl boyunca edindikleri bilgileri kullanarak, seçtikleri bir konuda akademik bir çalışma şeklinde sunmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, öğrenci bilimsel araştırma yaparak seçtiği bir konuyu akademik yılın farklı dönemlerinde danışmanın gözetiminde inceler ve dönem sonunda bu çalışmayı tez halinde bölüm jürisine sunar ve tabi tutulduğu sözlü sınav ve teslim ettiği yazılı dosya sonucunda öğrencinin çalışması değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bilimsel araştırma yapmayı öğrenir.

1,2,3

A,C

2) Akademik yazı üslubunu öğrenir.

1,2,3

A,C

3) Okumalar ve araştırmalar sayesinde öğrencinin bilgi birikimi genişler.

1,2,3

A,C

4) Sözlü sunum yapmayı öğrenir.

1,2,3

A,C

5) Fransızca yazımı ve sözlü ifadesi gelişir.

1,2,3

A,C

6) Akademik birikimlerini tez çalışmasında kullanabilir.

1,2,3

A,C

7) Yüksek Lisans için hazırlık olur.

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TEZ KONUSUNUN DANIŞMAN ONAYI İLE BELİRLENMESİ

 

2

TEZ KONUSUNUN SORUNSALLARININ VE HİPOTEZLERİNİN DANIŞMANA TESLİMİ

 

3

TEZ KONUSUNUN PLAN VE ARAŞTIRMA METOTLARININ SUNUMU

 

4

TEZİN GİRİŞ BÖLÜMÜNÜN TESLİMİ

 

5

TEZİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN TESLİMİ

 

6

ARA SINAV: TEZİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜ İÇEREN GİRİŞ KISMI, PLANI, KAYNAKÇASI VE BİRİNCİ BÖLÜMÜN YAZILI OLARAK DANIŞMANA TESLİMİ

 

 

7

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN İÇERİKLERİNİN DANIŞMAN İLE KARARLAŞTIRILMASI

 

8

İKİNCİ BÖLÜMÜN ANA BAŞLIKLARININ DANIŞMAN İLE BELİRLENMESİ

 

9

İKİNCİ BÖLÜMÜN GİRİŞ KISMININ VE KAYNAKÇASININ YAZILMASI

 

10

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ KISMININ TESLİMİ

 

11

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN İKİNCİ KISMININ TESLİMİ

 

12

DANIŞMAN İLE BİREBİR GÖRÜŞME VE ÇALIŞMA

 

13

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN TÜM KISIMLARININ DÜZELTİLMESİ VE EKSİKLERİN TAMAMLANMASI

 

14

TEZİN TÜM BÖLÜMLERİNİN DANIŞMANA TESLİMİ

 

Kaynaklar

Ders Notu     Her  öğrencinin  tez  konusuna  göre  kaynaklar  tez  danışmanlarıtarafından verilmektedir

Diğer Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

Ödev

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

DERS KATEGORİSİ    Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

içerik eklenecektir.

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

8

128

Ara Sınav

1

30

30

Kısa Sınav

Ödev

Final

1

40

40

Toplam İş Yükü

 

 

246

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

9,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10